კითხვა – პასუხი (ნაწილი 3)

კითხვა – პასუხის რეჟიმი საკმაოდ პოპულარული და მოთხოვნადი გახდა. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე შემექმნა კონსულტაციის მესამე ნაწილი. დასვით თქვენი შეკითხვა, აქ და არა პირველ და მეორე ნაწილებში.

დიდი მადლობა აქტიურობისთვის, ბლოგის აქტიურ მომხმარებელს Magic Diaries-ს, რომელიც ასე აქტიურად გიწევთ კონსულტაციას და გეხმარებათ ყველაფერში. მართალია ის ამ ყველაფერს უანგაროდ აკეთებს, მაგრამ ცოტათი მოვასვენოთ ეს ადამიანი :) ეცადეთ თუ ძალიან არ გიჭირთ ერთმა მკითხველმა მაქსიმუმ 2-ზე მეტი შეკითხვით არ გადატვირთოთ ჩვენი კონსულტანტი მაგიის სფეროში :)

327 Comments (+add yours?)

 1. sali
  ივლ 26, 2016 @ 21:59:20

  gamarjobat dzalian minda iseti shelocva rac adamians chems tavs gadaayvarebs da mxolod megobrulad shemxedavs dzalian mchirdeba aq vcade komentaris dawera mgoni ardaido …madloba diidi winaswar

  Like

  პასუხი

 2. hesha
  ივლ 22, 2016 @ 00:07:11

  aq xarrtt vinmee??cocxlebi xartt isev yvelaa??:))

  Like

  პასუხი

 3. tatuka1
  იან 01, 2016 @ 23:28:13

  gamarjoba
  didi imedi makvs rom male momwert da mipasuxebt
  dzalian minda rom shevukvarde adamians romelic arc ki micnobs,4 welia sxvaze ver vfikrob,ikneb damexmarot rogorme da sasargeblo tumca arasaziano rchevebi momvet,,mas sxva ukvars …

  Like

  პასუხი

 4. lika
  ნოე 30, 2015 @ 14:53:47

  es gverdi isev aqtiuria?

  Like

  პასუხი

 5. Mari
  ნოე 05, 2015 @ 21:30:31

  Vis swerda baratashvili am sityvebs :an chemi bedi,an chemi survilis asruleba

  Like

  პასუხი

 6. 555126128
  ოქტ 26, 2015 @ 18:10:57

  gamarjobat tu shegizliat damexmarot chemi qmris meore coli var sul tanjvashi var pirveli colidan ras agar mabralebs ras agar miketebs ertxel mkitxavtan viyavi da jado aqvs gaketebulio sul tavs vevlebi arc me mishvebs miyvarxaro da verc imas anebebs tavs sul sargeblobs zalian gtxovt damexmarot iqneb rame shelocva an sashvaleba arsebobdes madlobt

  Like

  პასუხი

 7. xatia
  ოქტ 03, 2015 @ 20:39:39

  pasuxi rodis gvecodineba

  Like

  პასუხი

 8. xatia
  ოქტ 03, 2015 @ 20:38:59

  mainteresebs rodis gatxovdeba chemi da

  Like

  პასუხი

 9. magisti1
  სექ 15, 2015 @ 16:25:24

  tu yvelaferi icit raxacas gkitxavt da fsio me shemizli movajadovo me tviton vqmni sityvebs da amit wvimas da mzes viyvan magram rogor axvidgino zalebi rom shemezlos nivtebis gadaaadgileba me mjera magiiis da minda axvidgino zalebi tu gindat axla shevcvli zaminds

  Like

  პასუხი

 10. tita
  მაისი 21, 2015 @ 18:09:45

  chem kitxvebs rodisga upasuxebt,neta megirseba ”magik diaries” yuradReba?

  Like

  პასუხი

 11. kikito
  მაისი 05, 2015 @ 21:34:05

  meore coli var chemi kmristvis. kavs 2 shvili da sul tavis ckuaze daatareben chems kmars.isic titkos mojadoebuli ikos kvelafers usrulebs. xmas ar igebs rac ar unda cudi gauketon svilebma.titkos dabrmavebulia.amit sargeblobs misi pirveli colic da tavis chkuaze daatareben. dzalian mokmedebs es chemze da vitanjebi.gtxovt mirchiot rame .dzalian gtxovt :(

  Like

  პასუხი

 12. ivi
  აპრილი 18, 2015 @ 16:27:06

  პასუხი

 13. sagvareulomagia
  მარ 23, 2015 @ 20:55:44

  აქ ზებუნებივი მარტო მე ვაარ?

  Like

  პასუხი

  • ivi
   მარ 25, 2015 @ 18:53:47

   ufrtxildi shens sizmrebs damwvroba ar miigo(adamiani sizmarshi emociurad da fizikurad igives ganicdis rasac sizmarshi,albat gagigiat sizmarshi migebuli damwvrobis shesaxeb).girchev balishshii romelzec gdzinavs чабрец”i begqondara chayaro (shegidzlia nachershi gaaxvio agnishnuli balaxi,ase 200 grami da balishshi moatavso,rom mis surnels grdznobde) ase mshvidadac idzineb da uaryofiti energetikisganac daculi iqnebi.

   Like

   პასუხი

   • sagvareulomagia
    მარ 28, 2015 @ 18:00:01

    ….

    Like

   • sagvareulomagia
    მარ 28, 2015 @ 18:02:44

    madloba rchevisatvis magram me sxva ragac mawuxebss sul sxva ragac madlob rom gamoexmaure chems komntars rac sheexeba am shelocvas es shelocva sizmarshi vnaxe rogorc komentarshi aikitxe mag vitarebashi da aramarto eg sxva uamravii azieli megobari myavs visac chemze yvelaferi movuyevi da iseti ragac mitxra shemeshinda chemi taviss dzalian aqamde magiis da amgvari ragaceebis naklebad mjeroda magram axla roca sakutar tavze gamovcade da ufro metic me var aseti vxvdebi rom es vitom fantazia realobaa iseti ragaceebi maqvs gaketebuli ar vici rogor xdeba magram vaketeb chemma azielma megobarma mitxra romelic 42 wlisaa mag qveyanashi unda modzebno vinme iseti vinc fizikurad shegxvdeba da icis amis shesaxebo da gaswavlis roor marto sheni es uchveulo da mtad ishviati dzalaoo ver chavwvdi am sityvebs magram nawilobriv mivxvdi anu rgac iseti gamachnia rac sashishiaa tu mis martvas ver viswavlii mokled radgan gamomexmaure minda dawvrilebit mogiyve chemze da gamarkvie ra var fsiqiurad ashlili 18 wlis mozardi da mchirs mochvenebebi tu realurad var aseti rac faqtiurad mxolod kinoshi maqvs nanaxi chems faceze shemexmine da yvelafers dawvrilebit mogiyvebi rogor daiwyo da ra moxda da rodis imedi maqvs damexmarebi
    https://www.facebook.com/levan.dularidze.96

    Like

 14. ტატო
  მარ 22, 2015 @ 18:49:54

  როგორ გავხდე უძლეველი

  Like

  პასუხი

 15. anano
  მარ 21, 2015 @ 14:31:26

  შეგიძლიათ მითხრათ გასახდომი შელოცვა ?

  Like

  პასუხი

  • nino
   მარ 23, 2015 @ 11:01:14

   ივარჯიშე, ამაზე მაგარი შელოცვა არ არსებობოს ჯერ არ გამოუგონია კაცობრიობას, ან დიეტა, ან კიდევ ერთს გასწავლი, დაამტკიცა მეცნიერებამ, რომ პლაცებოს ეფექტი არის 100 % ნამდვილი, მთავარია შენ გჯეროდეს, გწამდეს და გინდოდეს. ამაზე ბიბილიაც საუბრობს, მაგიაც და პარაფსიქოლოგიაც.
   წარმატებები.
   კუზანოვისგან ვიცი, რომ როდესაც ჭამ პატარა ულუფებით კუჭი პატარავდება და ხდები თავისდაუნებურად.
   აიღე 200 გრამიანი ჭიქა და ყოველ 3 სათში იკვებე ამ ჭიქით.
   იმედია დაგეხმარე რამეში მაინც.

   Like

   პასუხი

 16. sagvareulomagia
  მარ 18, 2015 @ 14:40:15

  vinme amixsnis ras nishnavs es sityvebi (In cineres redacta quasi folium) radgan ukve 4 dgea ertida igive sizmars vxedav sadac gavrbivar da momdevs vigaca magali cveriani kaci omelsac mxrebze dakiduli aqvs grdzeli joxi witeli feris da shemdeg me vambob am sityvebs da is kaci ecema dzirs roca mivdivar mastan da xels vaxeb aris sashinlad cxeli da am dos megvidzeba da xeli maaqvs xolme iseti cxeli rom ar monia tu ar davivebi xolme

  Like

  პასუხი

 17. ivi
  მარ 10, 2015 @ 21:30:44

  согласия между Ж и М быть не может, они дополняют друг друга. Как знак Инь-Янь.ai aseti pasuxi momca axlaxans am shekitxvaze im eqstrasensma romeltanac damakavshires rom damxmareboda.

  Like

  პასუხი

 18. ivi
  მარ 10, 2015 @ 17:46:30

  seriozulad vfiqrobdi halucinaciebi xom ar maqvs tqo,magram smenits kidev xom chavtvlidi garkveul fantaziis nayofad.tumca es marto xmebi ar aris umravles shemtxvevashi vxedav garkvevit am sityvebis frazebis avtorebs,ramodenimejer davapire mattan misvla da kontaqtis damyareba,magram gulwrfeli rom viyo shemeshinda.ramodenime dgis win dedachems movuyevi qalebis pozicia asetia da asetia tqo da isini sulac ar arian borotebia rogorc me aqamde vtvlidi tqo da gartedan shin dabrunebisas sadarbazostan shavebshi chacmuli qali shemxvda(ufro sworad damxvda) moshorebit idga shesasvlelisgan rogorc ki korpusis kutxidan shemovuxvie,davinaxe es qali romelic idga da titqos me meloda tan ragacas ambobda magram ver mivuyurade,ase tvalmoushoreblad miyurebda mec vuyurebdi,tavi movachvene titqos sadarbazoshi shevedi tan vutvaltvalebdi ,rogorc ki chatvala rom tvals mivefare mibrunda da wavida.amas yuradgeba ar mivaqcie,magram meore dges dedachemi aivnidan sheshfotebuli shemovida(pirvel sartulze vcxovrobt,romelsac aivani ukana mxares aqvs sadac xalxi titqmis ar dadis),mitxra shavebshi chacmuli qali idga da tvals ar macilebdao iseti dajinebit rom gavbrazdio.

  Like

  პასუხი

 19. ivi
  მარ 10, 2015 @ 17:31:20

  didi madloba yuradgebistvis.sityva moro tu icit ras sheidzleba nishnavdes vinmes konkretuli saxelia tu raimesi?es saxeli tu sityva xshirad gamigonia chemtan mimartebashi.icit ra aris saintereso es yovelive intensiuri 2012 wlis shemdeg aris chems cxovrebashi.am wlidan ragacnairi gardatexa moxda titqos chemi mteli cxovreba sheicvala.swored am wels zafxulshi moxda ragac iseti ramac shecvala yvelaferi es mxolod tveebis shemdeg gavaanalize ufro sworad analizic ar undoda am periodshi daiwyo is ramac shemdeg cvlilebebi gamoiwvia,swored im periodshi roca jer yvelaferi kargad nu stabilurad iyo megona garkvevit gavige rom kacis xmam tqva “imattvis ar unda migvecao”.vis an ras misces chemi tavi gaugebaria,an ragac sagani xom ar var rom gadacema sheedzlot.

  Like

  პასუხი

 20. ivi
  მარ 10, 2015 @ 13:19:43

  ase vifiqre radgan rogorc agvnishne qalebi ashkarad ewinaagmdegebian kacis rogorc upiratesi arsebis gagebas.es shekitxva ertert rusul saitze davde saiti iyo araadamianuri rasis arsebebze romlebiccxovroben adamianis sxeulit(ragac msgavsi) iq imitom davde es kitxva rom ertxel rodesac dzalian didi gansacdeli mqonda da vtqvi me chveulebrivi adamiani var da minda chveulebrivi cxovrebit vicxovro tqo,garet gasuls tineijeri bichebi damidgnen gverdshi (es situacia transportshi ufro sworad eskalatorze asvlisas iyo)miyurebdnen mere ertmanets gadaulaparakes “amas tavisi tavi adamiani goniao”.gmertmani namdvilad adamiani mgonia chemi tavi aba sxva vin unda megonos.am shemtxvevis shemdeg davde es kitxva im saitze da iq ert adamiantan damakavshires romelsac 25 wliani praqtika aqvs aris e.w. jadoqari,mkurnali,eqstrasensi… erti sityvit mravalprofiliania.man mitxra rom isini visi xmebic mesmis arian maswavleblebi “nastavniki”,rogorc gavige is ucxo civilizaciebs gulisxmobs.magram saocari isaa rom ramodenime wlis win mamakacebi svavdnen kitxvas “visia es bavshvi” isini axlac bavshvs medzaxian tumca ar var bavshvi.ra gamodis matac ar ician vin var?tu vis mxares var?

  Like

  პასუხი

  • Nick
   მარ 10, 2015 @ 14:45:43

   დიდი შანსია იმის, რომ ეს ხმები ბნელი ძალებიდან მოდის. ჯერ პრიმიტიული რაღაცეებიდან იწყებენ და შემდეგ უფრო ფართო მასშტაბზე გადადიან. თქვენ უნდა ეცადოთ ამ ხმებს შეეწინააღმდგეგოთ, როდესაც რაიმეს მოჰკრავთ ყურს მაშინვე სხვა თემაზე გადაიტანეთ ყურადღება.

   მაგრამ შესაძლოა ამ ხმებით, რომლებიც თითქოს ქვეცნობიერიდან მოდის, არამიწიერი სხეული ახდენდეს თქვენთან კონტაქტს. ამ შემთხვევაში მე კომპეტენტური ვერ ვიქნები, რადგან არასოდეს შევხებივარ მსგავს თემებს. დავძებნი კონტაქტებს და თუ რაიმე ღირებულს გადავაწყდები მოგაწოდებთ.

   Like

   პასუხი

  • ivi
   აპრილი 24, 2015 @ 13:43:13

   shavi freris amotrialebuli samkutxedi risi simboloa tqo davinteresdi,radgan saxlshi (adre sadac vcxovrobdi iq agmovachine samzareuloshi nijaris qvesh)interneti gadavatriale am shekitxvit da mxolod axlaxans shemtxvevit agmovachine rom samkutxedi amotrialebul mdgomareobashi miwis stiqias agnishnavs.kidev ras sheidzleba nishnavdes?

   Like

   პასუხი

 21. ivi
  მარ 09, 2015 @ 12:43:04

  chemi kitxva ukvalod gaaqro saitma(an moderatorma),arada erti periodi ido ogond pasuxis gareshe.mainteresebs ra kriteriumit archevt kitxvebs(chemi shekitxva sheuracxmyofele arafers sheicavda).
  amjerad sxva shekitxva maqvs,mainteresebs qaluri da kacuri energiebi ertmanets upirispirdebian tu ertgvari kohabitacia aqvt?romeli romel mxares warmoadgens mxedvelobashi maqvs sikete da boroteba.mesmis xmebi ori sqesis qalebis da kacebis,mqonda aseti shemtxveva natlobis jvari shemomekarga rodesac vedzebdi da didi dzalisxmevis shemdeg vipovneqalixs xmam tqva” mainc ipovna”es sityvebi warmotqmuli iyo garkveuli zizgit agresiit,ashkarad ar undodat jvari mepovna da kvlav gameketebina me tavidan vifiqre isini borotebis mxares warmoadgenen tqo,magram shemdeg gavaanalize rom isini ewinaagmdegebian qristianuli religiis dziritad pirobas romlis tanaxmadac kaci qalze upiratesia.rodesac vloculobdi mteli gulit anu gulmxurvaled am dros chamesma kvlav qalis xma kargi iqneboda chvens mxares rom iyoso.me mdedrobit sqess warmovadgen magram var martlmadidebeli am sityvebit vfiqrob swored chems religiur mrwamss gulisxmoben.tan agnishnaven rom me mat vgavar.am dros kacebi amboben rom chemi gadarchena surt,xshirad gamigia vushveloto,isini kacebi amboben rom lamazi var(tu me mat mtris banakis warmomadgenlebs vgavar-qalebs mashin lamazi rogor var an romel silamazes gulisxmoben?).tu xart vinme am sakitxebshi kompetenturi gamomexmauret.madloba winaswar.

  Like

  პასუხი

  • Nick
   მარ 10, 2015 @ 10:06:49

   დიდი ხანია ამ ბლოგიდან გავქრი და არავის ვპასუხობდი. თქვენმა კითხვამ დამაინტერესა და ამიტომ გამოგეხმაურეთ:

   მამაკაცური და ქალური ძალა არანაირად არ ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, პირიქით, – ჰარმონიას ქმნიან ერთად.
   ქრისტიანული გაგებით მამაკაცური ენერგია უპირატესია, მაგრამ რეალურად ეს ასე არაა, პირიქით ქალური ენერგიაა ყველაფრის საწყისი.

   ტქვენი ხმები, რაც ჩაგესმით რას უნდა ნიშნავდეს ვერ ვხვდები. ანუ გინდათ თქვათ, რომ ქალები და კაცები ცალ-ცალკე ბანაკებში ცხოვრობენ და მტრები არიან?

   Like

   პასუხი

 22. ledi
  დეკ 31, 2014 @ 16:49:00

  me minda chemi mamakacis dabruneba da rogor davibruno

  Like

  პასუხი

 23. chaketil kliteze
  დეკ 26, 2014 @ 14:17:05

  momweret boqlomze locva zalian gtxovt

  Like

  პასუხი

 24. Gio Kemularia
  დეკ 20, 2014 @ 23:33:47

  rogor vmarto sagnebi?

  Like

  პასუხი

 25. Elza Amonashvili
  დეკ 20, 2014 @ 03:08:17

  rogor unda vnaxo feisbuqze tu sad?

  Like

  პასუხი

 26. მარიკუნია
  ნოე 23, 2014 @ 21:08:34

  chems megobars dzalian unda gaxdes vampiri da mtxova gamegoo rogor da dzaalian didi madloba am gverds.da tu shegidzliat ufrooo martivi gza gvaswavlot vampiri rom gaxde

  Like

  პასუხი

 27. tita
  ოქტ 26, 2014 @ 17:05:02

  sad ra xdeba eg mec vici,magram ubralod arminda chem ackobil saqmida me mshralze damtoves da tviton xaroben,sxvagan egeni versad verr ishovian magaze uketess,mandac chemi ckalobit shemorchnen,xels vafarebdi,mat magivrad vaketebdi saqmes ro egeni ar gamoegdot.da ai rogor gadamixades samagieo,me mxolod amaze mckdeba guli torem am cxovrebashi bozebi dachoriknebi ro kvelafers agceven eg me ar mescavleba, tkven is tkvit ro ar gindat chemi daxmareba tore chkuis scavla ar mchirdeba…gmadlobt!

  Like

  პასუხი

  • ნინა
   ოქტ 27, 2014 @ 14:15:55

   არ ვიცი თორე გასწავლიდი :) რაც შეეხება ჭკუის სწავლებას, მართლა არ მიფიქრია ეგ. წარმატებები, ვინც იცის ის აგსწავლის ალბათ, მეც სტუმრის სტატუსით ვარ აქ.

   Like

   პასუხი

 28. tita
  ოქტ 23, 2014 @ 18:53:16

  ar mascavlit locvas tanamshromlebi ro gamovayreino samsaxuridan?

  Like

  პასუხი

 29. tita
  ოქტ 23, 2014 @ 18:42:44

  rdeze ro cert locvas sauketeso samsaxurze,es ro gavaketo exlandel samsaxurs davkargav?

  Like

  პასუხი

 30. tita
  ოქტ 23, 2014 @ 18:32:31

  ra iko mizezi da ver gavxdi magatnairi aferisti da shpioni,unda matsavit mechorava,tu sadme rame chors gavigebdi unda mechorava matsavit,ra vkna me verasodes gavxdebi matnairi.gmertia mocame siketis meti mattvis araferi gamiketebia siborote piriqit kvelapers vaketebdi ro mattvis mesiamovnebina,chemi adgili gantavisuflda da tavianti bozi daqali miikvanes.es ar minda ro sherchet.

  Like

  პასუხი

  • ნინა
   ოქტ 24, 2014 @ 12:35:40

   გააკეთე ლოცვა, ხო ეგ ცუდია, მაგრამ მისმინე ეხლა რა ხდება, ის ბოზობით მაინც იშოვნის უკეთესს დამიჯერე, აქ რომ რამე სმიაღწიო ან ხელიდნა უნდ აწახვიდე ჩემო კარგო ან ქვეყნიდან, ზოგადად ცუდია ძაან ყვეგან ეგრე ხდება, მაგრამ შენ შეეშვი რა ინანებს ის უფროსი, თუ რათქმა უნდ ანორმალურიაა და დაგირეკავს :) შენ უკეთესის შოვნაზე იჩალიჩე

   Like

   პასუხი

 31. tita
  ოქტ 22, 2014 @ 16:45:33

  tanamshromlebma ufross chemi tavi gamoagdebines samsaxuridan,axla me minda ro samagiero gadavuxado da isinic gamoyaron iqidan,brazi maxchobs ro isini isev ik arian da bednierebi arian me ro gamomishves,gtxovt ra momceret rame kai?

  Like

  პასუხი

 32. ina78
  ოქტ 22, 2014 @ 16:35:58

  eshmaktan ar minda kavshiri mkondes tko xom gitxarit,ise tu arsebobs rame?

  Like

  პასუხი

  • ნინა
   ოქტ 23, 2014 @ 12:30:26

   tita

   მიზეზი რა იყო გამოგდების???

   Like

   პასუხი

  • ნინა
   ოქტ 23, 2014 @ 12:34:23

   ლატარია იყიდე, მეტი არაფერი, ან პატიოსანი ქვები, რომელიც იზიდავს სიმდიდირეს, ან არმოდიგინე თავი რომ მდიდარი ხარ ვიზუალიზაცია ქვია მაგას და 100 % ამართლებს. ნახე ასტროლოგიაში, რომელი ქვა იზიდავს ფულს

   Like

   პასუხი

 33. ნინა
  ოქტ 22, 2014 @ 14:10:23

  ina78

  არსებობოს, მაგრამ კვალიფიციური უნდა დაგეხმაროს, ან სამაოდ კარგად იცოდე რა როოგრ გააკეთო, და ეშმაკს დაუდო ხელშკრულება, იოლად არაფერი მოდის :)

  Like

  პასუხი

 34. ina78
  ოქტ 21, 2014 @ 19:29:30

  minda dalian bevri fuli mkondes.gtxovt momceret rame shelocva sitkvebi,maleve ro gavmdidrde? gtxovt, da pativiscema chemze ikneba,nackeni ar damrchebit,ogond satanuri dasaflavze chamarxvebi ar ikves , mxolod locvebi tu arsebobs? cinascar didi madloba.

  Like

  პასუხი

  • ნინა
   ოქტ 22, 2014 @ 14:09:03

   არა ამნეზია ღმერთმა დაგიფაროს, ყველაზე მააგრს გეტყვი რააა, საპირისპირო სქესი დაგეხარება ყვეალზე მაგრად, ცოტა დრო და რაც შეიძლება დატვირთული რეჟიმი :) არაა საჭირო ყველაფერში რიტუალები, სლოცვები და ჯადოები :) თორემ ჯადო რომ რეალურია ეგ ყველამ ვიცით ,

   Like

   პასუხი

 35. cxovrebit uazro )
  ოქტ 19, 2014 @ 22:28:15

  gamarjobat xalxno da jamaatno mogesalmebit yvelas tu aq xart vinme iqneb damexmarot da pasuxi gamcet kompetenturma pirebma ra ) rashia exla saqme mokled rom agixsnat miyvars gogo sashinladd dzalian magradd viyavit ertad didi xanii da davshordit samwuxarod imis mere ver daviviwyee ai magiti vigvidzeb da vidzinebb ise miyvars ar shemidzlia magis gareshe miuxedavat didi xnis dashorebisa,,,ar arsebobs egeti ramee an tqven xoar icit ro gadamiyvardess ra agar shemidzlia vitanjebi prosta martla ukve da dzalian sashinel dgeshi var sityvebit kidev ver gadmovcem am momentshi yoveldgiurad ra xdeba..iqneba damexmarot vinmee da icodet ra rame egeti tu arsebobs rom gadamiyvardes da damaviwydess es adamiani dzalian didi madlobaa winaswar..imedi maqvs damexmarebit… :) <3

  Like

  პასუხი

 36. grimm man
  ივლ 12, 2014 @ 01:36:47

  an cxvirs damipataravebs

  Like

  პასუხი

 37. grimm man
  ივლ 12, 2014 @ 01:36:04

  erti ram mainteresebs arsebobs tu ara iseti jado romelic tvalis fers shemicvlis

  Like

  პასუხი

 38. lika
  ივნ 14, 2014 @ 20:36:45

  rogor gavizardot simagleshi swrafad?

  Like

  პასუხი

 39. nikolii
  ივნ 13, 2014 @ 09:28:24

  shesadzlebelia tu ara drois ukan dabruneba?

  Like

  პასუხი

 40. nikolii
  ივნ 13, 2014 @ 09:26:37

  shesadzlebeli tu ara drois ukan dabruneba?

  Like

  პასუხი

 41. zako
  დეკ 05, 2013 @ 12:06:42

  rogor davanebebinot tavi sasmels ise rom ar davazianot

  Like

  პასუხი

 42. qeti
  დეკ 04, 2013 @ 00:34:01

  saidumlos amoxsnis rituali gavakete magram veraferi davinaxe…iqneb daakonkretot zustad rogor ketdeba…. ;((

  Like

  პასუხი

 43. qeti
  დეკ 03, 2013 @ 13:11:47

  gaauqmet es gverdi????

  Like

  პასუხი

 44. irakliW
  აგვისტო 31, 2013 @ 16:10:05

  ukve erti kviraa amas vwer:S:S
  didi pativi iqneba tu pasuxs momwert

  Like

  პასუხი

 45. irakliW
  აგვისტო 31, 2013 @ 16:06:25

  gamarjobat:D. tqvenc magi xart tu jadoqari?didi bodishit rom gawuxebt magram dzalian damexmarebit tu metyvit… rogor unda gaigo magiuri dzalebi gaqvs tu ara? am bolo dros ragac shesadzlebobebs vamchnev chemshi? aravistvis mitqvams radgan metkodnen rom gavgijdi magram es asea dzaan meshinia magiis araperi vici es saitic axla gavige. ar vicodi magia ra aris arc axla vici .. chems shesadzleblobebs ver vakontroleb (zebunebriv) arc tu ise didid zalaa magram mainc ertxel albat pajarsaac gavachen saxlshii:S:S:S:S

  Like

  პასუხი

 46. alfa foxtrot
  აგვისტო 29, 2013 @ 11:08:00

  gamarjoba sizmrebis ro gitxrat ar mjerato tyuili gamomiva mara nu idi yuradgbeas ar vaqcev..prsota dges ragaca dzalian strani sizmari vnaxe da tu shegidzliat dzalian gtxovt amixsnat ra tu icit vinmem.. moklet rom gitxrat.. chemii tavs vxedavdi mkvdars da anu mkvdari viyavi da zevidan vuyurebdi da tan vexebodi sxeuls gadatetrebuli da ai toghorc marlta micvalebulia ise ti saxe mqonda…imena gegoenba cxadii iyoo is shexebac da yvelaferic mara dabneuli viyavi ver vxvdebodi ra xdeboda..zustad igive shramebi mqonda rac maqvs tanze da vatvalierebdi..dzan gtxovt iqneba ravi vinc icit mitxrat ra rame magradm ainteresebs mtel idgea dagruzuli davdivar da iqneba tqven rame damexmarot..didi madloba winaswar..

  Like

  პასუხი

  • კუდიანი
   აგვისტო 29, 2013 @ 13:24:28

   სავარაუდოდ ეს იმის მანიშნებელია, რომ თქვენ არ შეგიძლიათ წარსულის გაშვება და მუდამ ებღაუჭებით მას.
   შესაძლოა თქვენს ცხოვრებში რაღაც ინიციატივა გამოჩნდეს და ამან შეცვალოს მთელი თქვენი ცხოვრება.

   Like

   პასუხი

 47. alisa
  აგვისტო 27, 2013 @ 01:06:32

  იმეილზე მოგწერეთ წერილი. თუ შეგიძლიათ შეამოწმეთ. რამოდენიმეჯერ კიდევ გამოგიგზავნით. ძალიან მჭირდება თქვენი დახმარება.

  Like

  პასუხი

 48. busuna
  აგვისტო 25, 2013 @ 07:21:52

  გამარჯობა კუდიანო,Magic Diariesi სად არის მეილზე ვერ ვუკავშირდები,იქნებ გქონდეთ ინფორმაცია როგორ დავუკავშირდე.იმედია მიპასუხებთ.გმადლობთ წინასწარ.

  Like

  პასუხი

 49. natia
  აგვისტო 21, 2013 @ 22:58:40

  გამარჯობა!იქნებ დამეხმაროთ და მიშველოთ ვინმემ?რაც თავი მახსოვს სულ უკან უკან მივდივარ,თითქმის არაფერში მიმართლებს,როცა ჩავთვლი ხოლმე რომ აი გამიმართლა,ზუსტად მაშინ საშინელება დამემართება ხოლმე,დავკარგე 2 ბინა,საზღვარგარეთ ცავედი და იქიდანაც უსაბუთობის გამო დამადეპორტეს,ისევ რაღაც საბუთების გაკეთებას ვცდილობდი და დზალიან დიდი თანხა სულ ისე დავკარგე,ამ წუთას კი ვარ ძალიან უმოქმედოდ,აღარ ვიცი რა ვქნა..მიშველეტ ვინმემ,გთხოვთ :(

  Like

  პასუხი

 50. niniko
  აგვისტო 21, 2013 @ 21:18:16

  ვინ ეწევა აქ კონსულტაციას შეიძლება დავინტერესდე?

  Like

  პასუხი

 51. :))
  აგვისტო 21, 2013 @ 20:36:21

  kudianooo shen ici rame iseti sasiyvarulo shelocva samudamo ro ikos ??

  Like

  პასუხი

  • niniko
   აგვისტო 21, 2013 @ 21:20:16

   რაღაცას ვიკითხავ და ეხლა არ გახდება იმედია დაცინვის საგანი და ასე შემდეგ, გამიგია რომ შეაყავრონ კაცს თვი ქალები თვიურს აჭმევენო რამდენად სიმართლეა ვერ გეტყვი, მაგრამ ფაქტია ამტკიცებს ბევრი ნამდვილიაო, თუმცა სამუდამო იყოს მეეჭვება, დიდი ბებიბისგან გამიგია ნამდვილიაო არ ვიცი აკცებიც ამბობენ რავი აბაა :))))

   Like

   პასუხი

  • niniko
   აგვისტო 22, 2013 @ 16:23:01

   ხოდა დაალევინე შენც კიდეეე, :))))) დაწეროს ვინმე რა ამ ჯადოზეეე :) მარაა ი მერე რას იზამ რო აღარ გექნებაა ხვთებეე? :)))) რამე შლოცვა ვინმემ გვასწავლოს რაა ან სად მოვიძიოთ???

   Like

   პასუხი

 52. valebii=))
  აგვისტო 19, 2013 @ 03:57:12

  ra iyot to yvelas exmarebit chems gardaa ramee maswavlet ra 2jer vwer ukve pasuxi aravin ar gamca:)))ar vgadaob martla yvelafris shelocva gaqvt da mec maswavlet rame:))

  Like

  პასუხი

 53. ლიკა
  აგვისტო 17, 2013 @ 14:47:43

  კუდიანო, გაფიცებ კველაფერს, შეულოცე ამ ხალხს. :)))))))))))))))))

  Like

  პასუხი

 54. niniko
  აგვისტო 16, 2013 @ 16:10:01

  კიდევ ერთი ვეძებ Magic Diaries, რატომღაც ვეღარ მპასუხობს მაილზე დაა ხომ არ ციიცთ როგორ დაუკავშირდე?????

  Like

  პასუხი

 55. niniko
  აგვისტო 16, 2013 @ 16:08:33

  გამარჯობათ მე მაინტერესებს სად შეიძლება ვნახო შვი მაგიის წიგნი? ვინმეს ხომარ აქვს ინფორმაცია ამის შესახებ

  Like

  პასუხი

 56. valebii=))
  აგვისტო 15, 2013 @ 03:16:28

  auu dzannn bevrii valebi amqvs da ar icit rame kazinos ro movugoo maswavlet ra=))))marlta ar vgadaob ogond:)))arsebobs rame egeti??:D :D

  Like

  პასუხი

  • niniko
   აგვისტო 22, 2013 @ 16:26:39

   მემგონი არის მაგის შელოცვაც რომ ფული მოიგო მემგონი მაგრამ ფასიანიაოო, თუმცა მეეჭვება დიდი თნხა ღირდეს იმედია აქ იქნება ვინმე პასუხს გაგცემს რავიცი, მე ვერ დაგეხმარები თორე სიამოვნებით :)))

   Like

   პასუხი

 57. Eva Mshvenieridze
  აგვისტო 03, 2013 @ 16:45:23

  ramdenjer sheidzleba mogwerot da arcertxel ar mipasuxot?? mainteresebs raime magia tuarsebobs wonashi dasaklebat? tusheiddzleba mipasuxet da shegeshvebit didi madloba winaswar!

  Like

  პასუხი

  • კუდიანი
   აგვისტო 10, 2013 @ 13:58:21

   ძალიან ბევრი შეტყობინება მომდის და ვეღარ ვასწრებ პასუხის გაცემას, თან ზოგი ისეთი სისულელეა. მე გირჩევთ ამ რიტუალს: მთვარის დაღმავალ (კლებად) პერიოდში შეიძინეთ ცოტაოდენი ხორცი, მოხარშეთ და პატარა ნაწილი მოაჭამეთ რაც დაგრჩებათ აჭამეთ ძაღლს ან კატას, როდესაც ცხოველი დაიწყებს ჭამას წარმოთქვით ეს სიტყვები: “მე ვხდებოდე, შენ სუქდებოდე”. და წარმოიდგინეთ, რომ ხორცი, რომელსაც ცხოველი ჭამს არის თქვენი ზედმეტი წონა, რაც უფრო ცოტა რჩება შესაჭმელი ხორცი, მით უფრო იკლებთ. მალე დაიწყებთ გახდომას.

   Like

   პასუხი

 58. :))
  აგვისტო 01, 2013 @ 03:17:21

  karoche ra xdeba gamomexmauret uechveli magic Diariess exeba upro dalaparakeba minda erti porblema momagvarebinos da rogorc postebshi cavikitxe samudamos upasod ar vdebo da davelaparakebi da tu damexmareba imedia paszec movilaparakebt ogond uechveli

  Like

  პასუხი

 59. busuna
  ივლ 30, 2013 @ 12:53:17

  Magic Diariesi სად დაგვეკარგაა!? :(

  Like

  პასუხი

 60. Tamuna
  ივლ 30, 2013 @ 01:41:49

  Tu icit sxvisi azrebis wakitxvis ufro iol sashualeba gtxovt momwerot :)))

  Like

  პასუხი

 61. ^_^geo...
  ივლ 29, 2013 @ 01:57:42

  Magic Diaries. shegidzliat gmailze mipasuxot.?

  Like

  პასუხი

 62. jafaridzekotiko
  ივლ 12, 2013 @ 12:23:18

  პასუხი

 63. lazona)
  ივლ 07, 2013 @ 10:39:13

  gamarjobat,minda ragac gtxovot,tu sheidzleba masavlet rame iseti rituali rom adamianma damibrunos is rac chemia,nu ar mouparavs me miveci magram minda ro damibrunos da ar mibrunebs.dzaan minda daabrunos magram uarzea.winasar gmadlob

  Like

  პასუხი

 64. b3rhacker
  ივლ 01, 2013 @ 02:11:06

  თვალზე მაქვს სერიოზული პრობლემა და თუა რსებობს რიტუალი რომ გამოვიხედო ნორმალურად? :)

  Like

  პასუხი

 65. parpa
  ივნ 30, 2013 @ 11:43:46

  rame iseti locva an rituali maswavlet rom cxovrebas ferebi rom qoindes .azriani iyos gateneba ,sul ertia daimave zonashi rom ar vuaro krugi damqondes wasavlel wamosasvleli ,mokled feirverki mchirdeba rom 4 kedelshi ar vijde sul patimarivit ,mozraoba ,dinamika ,samyarm rom gamixos karebi gesmit?
  sul saxli damosawyeni patra samsaxuria ,mokled pensionerivit vcxovrob radaguli mwydeba,madloba winaswar
  Reply

  Like

  პასუხი

 66. AB-CD
  ივნ 28, 2013 @ 19:11:49

  ძალიან გთხოვთ პასუხის გარეშე ნუ დამტოვებთ facebook-ზე კითხვით მოგმართეთ და დახმარება მჭირდება დიდი მადლობა ყურადრებისთვის

  Like

  პასუხი

 67. drstain
  ივნ 27, 2013 @ 01:41:54

  gamarjoba magic diaries, rac wacikitxe umetesoba chafailda siyvarulshi :D minda gavigo rogor vebrdzolo demonebs, rogor gavarkvio vin aris demoni da vin ara, demonisgan tavdasacavi sashualeba, anu misi suli rom chms sxeulshi ar shemoichras, rogor davamzado iaragi romelic demons moklavs(vici rom prosta dana rom daartya shepyrobils ar moklavs :D), aseve simboloebi romlitac dmons shevakaveb, anu saxlshi parketze rom iyos simbolo da tu demoni sheabijebs masshi gasheshdes, ravi amas tu maswavli kargs izav, es shavi magia ar mevseba, mirchevnia light sidesken viyo :^^^

  Like

  პასუხი

 68. iumi
  ივნ 26, 2013 @ 12:56:51

  ძვირფასო მეგობარო ) მოკლედ ეს ვნახე სიყვარულის მაგიის შელოცვები. რაღაცა რც ერთი არ მომწონს, რამეე რამეე ძლიერი მიდნა ოღონდ საფლავზე წასვლა და ა. შ… რომ არ მომიწიოს. მოკლედ თუნდაც ერთ დღიანი იყოს. იმ ადამიანს რომელსაც ეს უნდა გავუკეთო ღირსია და აუცილებლად იმსახურებს, თაან ძალიან იმსახურებს . ოღონდ ერთი კვირა არის არ მინახავს ,გუშინწინ დავინახე სხვასთან ერთად, არადა არ ვზღუდავ :D ) ) რამ დაადებილი ამხელა კაცი ვერ ვხვდები. ! და კიდე ვერხვის ჯოხები არ შემომთავაზო გთხოვ. რამე ახალი მინდა ოღონდ ძლიერი ძალიან . მადლობა თუ დამეხმარები ,მჭირდება აუცილებლად (((

  Like

  პასუხი

 69. Sara
  ივნ 22, 2013 @ 19:12:53

  Rogor gavarkvio dagmavali mtvare rodis aris? Exla mttvaris romeli fazaa?

  Like

  პასუხი

  • კუდიანი
   ივნ 22, 2013 @ 20:45:25

   ინტერნეტში მოიძიეთ მთვარის ფაზებზე ინფორმაცია

   Like

   პასუხი

   • Witch
    ივნ 25, 2013 @ 17:55:27

    მაგიის საშუალებით რაიმე შელოცვით შეიძლება თვალის ფერი შევიცვალო, თუ შეიძლება მომწერეთ ამის შელოცვა ან რიტუალი

    Like

 70. Sara
  ივნ 22, 2013 @ 17:41:36

  Mainteresebs rogor gavarkvio rodisaa dagmavali mtvare? Exla mtvaris romeli fazaa?

  Like

  პასუხი

 71. barbaraburduli
  ივნ 19, 2013 @ 07:38:00

  erti txocna maqvs. ojaxshi dzalian bevri problemaa amis rame rituali aris rom ramenairad movagvaro ? : (((

  Like

  პასუხი

 72. parpa
  ივნ 16, 2013 @ 09:41:13

  erovnuli gamocdebi rom maxal qulebze chavabaro aris amis raime locva ?-madloba winaswar

  Like

  პასუხი

 73. esmevar jumberi
  ივნ 15, 2013 @ 21:01:44

  Cvetshi bevrjer vitxove da ar gamca aravin pasuxi:) magic diaries damehmare ra gthoov:| anu ho arsebobs egeti rameebi ro raghac rituals chaatareb an rame da mere ghame gesizmreba sheni momavali qmari an iqve hedav han wkalshi da ravi han sad ))) rame martivad shesasrulebeli damide ra versad vnahe tqven gverdze egetii.madloba winaswar

  Like

  პასუხი

 74. elenegs
  ივნ 14, 2013 @ 10:42:37

  Magic Diaries მოკლედ ამ ბოლო დროს თავში სულ ჩემი სიკვდილი მიტრიალებს ეს რას უნდა ნიშნავდეს ძალიან მაინტერესებს

  Like

  პასუხი

 75. N!S!N!
  ივნ 10, 2013 @ 16:15:30

  Maswavlet raime iseti rom kutvnili memkvidreoba romelic mekutvnis da ar mazleven mivigo. Gmadlobt winaswar.

  Like

  პასუხი

 76. barbaraburduli
  ივნ 10, 2013 @ 14:39:44

  გამარჯობათ ერთი თხოვნა მაქვს შეგიძლიათ მასწავლოთ თუ როგორ გავიგო უცხო ადამიანის სახელი და გვარიი ერთი ბიჭი მომეწონა მისი არც სახელი ვიციი ერთხელ ვნახე მარტო ისიც სხვაგან ვიყავიი და მინდა რომ სოციალურ ქსელში ვნახოო თუ შეგიძლიათ რაიმე მეთოდი მასწავლოთ ძალიან დიდი მადლობელი დავრჩები ♥ :((((

  Like

  პასუხი

 77. parpa
  მაისი 16, 2013 @ 18:25:38

  orshabats maqvs silamazis konkursi mokled skoldan amirchies da var zalian lamzai ,mara vinc awyobs am konkurs misi hsvili monawileobs anu yvelam icis winaswar rom is gaxdeba pirveli ,arada me ver mjobia ,raunda gavaketo rom martla saswauli moxdes da gavxde pirveli rom dafasdes is razec ewyoba es konkursi daaraa imis gamo rom winaswaraa chawyobili

  Like

  პასუხი

 78. ana
  მაისი 11, 2013 @ 09:48:06

  dedamtilis chamoshorebashi damexmarebit ukvee jadoebsac miketebs ra vqna?

  Like

  პასუხი

 79. glad001
  მაისი 11, 2013 @ 01:02:49

  Magic Diaries

  Like

  პასუხი

 80. l.m
  მაისი 09, 2013 @ 02:13:32

  Magic Diaries mainteresebs arsebobs iseti shelocva rom magalitad chemi cxovreba ufro carmatebuli da kargi gaxdes

  Like

  პასუხი

 81. Magic Diaries
  მაისი 08, 2013 @ 17:58:03

  ყურადღება!!!!!!
  ვისაც რაიმე კითხვა გაგიჩნდებათ,უკვე მომწერეთ მაილზე: m1magicdiaries@gmail.com

  Like

  პასუხი

 82. mariana
  მაისი 07, 2013 @ 12:34:54

  aq yvela shelocva rusulad weria rusuli ki ar vici ro gadmovtargmno qartulad da ise wavikixo shelocva sheileba tu ara ?

  Like

  პასუხი

 83. magic diaries
  მაისი 06, 2013 @ 19:27:48

  gmerto gadavirie 1m 15 wlis lawirakebs ar jado mado autydat, ra dros amati magiaaa, sul gadairia es taoba, wadi shvilo jer tojinebit itamashe, meti saqme ar gaqvs?

  Like

  პასუხი

  • kosmos
   მაისი 08, 2013 @ 02:45:05

   magas me meubenbi? :D

   Like

   პასუხი

  • merui137
   ივნ 18, 2013 @ 18:45:53

   მეც 15 წლის ვარ და რა შელოცვაც და რიტუალიც მიცდია ყველაფერი გამომსვლია. საბედნიეროდ თავში ტვინი მაქვს და ამ საიტიდან არ ვცდილობ არაფერის გაკეთებას. საერთოდ ინტერნეტიდან არ ვცდილობ.

   Like

   პასუხი

 84. busuna
  მაისი 06, 2013 @ 14:13:58

  ზედმეტი თმების მოსაშორებელი შელოცვა თუ არსებობს?მაგ:სახეზე… გმადლობთ წინასწარ.

  Like

  პასუხი

 85. busuna
  მაისი 06, 2013 @ 14:12:55

  აქ რა სიჩუმეა :)))))

  Like

  პასუხი

 86. baqo
  მაისი 04, 2013 @ 00:46:41

  Magic Diaries gamarjoba.vxedav ro xals zalian exmarebi tanac uangarod da didi madloba,sheni daxmareba mjirdeba mec zalian,emailzec mogwere magram arvici rato ver mivige pasuxi….tanxas gadavixdi ramdensac metyvi,ubralod zalian minda erti gogos siyvarulis dabruneba,romeltanac adre zalian kargi urtierti mqonda…verxvis potolze wavikitxe magram saqartveloshi arvar da ver vipovi aq…gtxov zalian rac yvelaze zlieri rame arsebobs egeti rcheva momeci,tuginda individualurad…gadavixdi winaswarac,

  Like

  პასუხი

 87. busuna
  მაისი 03, 2013 @ 09:06:03

  Magic Diaries მეილზე ვერ გწეეეეერთ((((

  Like

  პასუხი

 88. kosmos
  მაისი 03, 2013 @ 06:37:57

  gamajobat vici ro arsebobs iseti magia romlitac shegvidzlia chveni momavali meore naxevari vanxot tu vin iqneba da ar maxsovs rogor ketdeba tu shegidzliat ro dagvexmarot. ai 3 nawilshi ganvatavse axla mainc mipasuxet tu sheidzleba

  Like

  პასუხი

 89. busuna
  მაისი 02, 2013 @ 19:16:36

  მაინტერესებს ერთ რიტუალს რომ გავაკეთებ,ანუ წავიკითხავ,სხვა მომდევნო რიტუალი რამდენ დღეში შეიძლება წავიკითხო,თუ შეიძლება ერთ დღეს ორი სხვადასხვა ლოცვა წავიკითხო,ძალას ხომ არ დაკარგავს?

  Like

  პასუხი

 90. ლილუ
  მაისი 02, 2013 @ 18:19:18

  მითხარით რა ლოცვა რომ ცავიკითხო და უფროსმა ხელფასი მომიმატოს.და კიდევ მოსაცემი აქვს ხელფასი და არ მაძლევს ჯერ. მადლობთ

  Like

  პასუხი

 91. SsAaLo
  მაისი 02, 2013 @ 17:31:47

  ???????????

  Like

  პასუხი

 92. SsAaLo
  მაისი 02, 2013 @ 17:26:39

  Magic Diaries rame iseti shelocva ar icit?ro gavsuqde dzalian gamxdari var:D

  Like

  პასუხი

 93. niko
  მაისი 01, 2013 @ 11:59:54

  am bolo dros chems terasaze bevri mercxlebi modian budec ki gaaketes eg kargis nishania tu araa a?

  Like

  პასუხი

 94. glad001
  აპრილი 30, 2013 @ 17:46:28

  Magic Diaries gaxsovs mitxarii telekinezze agdgomis shua ricxvebshi davwero?? :P ;)

  Like

  პასუხი

 95. gia
  აპრილი 29, 2013 @ 19:37:03

  au ragaca am bolo dros zaan davibogme sxvas ro saqme kargad midis me ver vuzleb da vibogmebi da zaan cudia raime rituals ver maswavli ro ar davibogmo da sxva ro bednieri iqneba me ro ar mewyinos

  Like

  პასუხი

  • Venom
   აპრილი 07, 2015 @ 00:04:44

   Magic diary mzad var mayuti mogce da shesadzloa xahirad viyido msgavsi raxaceebi oxond unda imokmedos ,, da gverditi movlenebi saertot ro amovixot da shavi magias ro ar vexebodet Anu epekturi telekinezi xo xvdebi normaluri ra , da 50 s an 60 lari bazari araa chavricxav prosta garantia mome rom imokmedebs me rwmenis sakitxshi problems ar mak magram mag dzlier raxacamac xeli unda shemiwyos fb linki mome sheni da dagikavshirdebi

   Like

   პასუხი

 96. Megaan
  აპრილი 28, 2013 @ 22:24:40

  აუ -.-
  ის მინდა რა კარგი ხმა რომ მქონდეს და რომ ვმროდე ან კიდევ ვიცი რო ლამაზი ვარ მარა უფრო რო გავლამაზდე ეგეთი შელოცვები არარი?
  <3
  ჰო კიდე კაი ხმა თუ მექნება მეჯიქ შენ გიმღერებ რამეს <3 ;დ

  Like

  პასუხი

 97. ♥_BeLa_♥
  აპრილი 28, 2013 @ 21:02:52

  azazel დრო შემეშალა სულ რაღაც 1 სააათით და მნიშვნელობა აქვს????:დD

  Like

  პასუხი

  • Azazel
   აპრილი 29, 2013 @ 10:20:44

   ki didi mnishvneloba aqvs :) magram pythagoras matricashi ara anu energo vampiri mainc xar :)

   Like

   პასუხი

  • თაკო
   მაისი 01, 2013 @ 12:17:40

   nu mokalit es bavshvi:Dmere ra rom 15 wlisa:Dmec 15wlis var,shemtxvevit agmovachne es saiti!vagiareb rom ragac ragaceebs vkitxulob ,magram ar viyeneb eseti ragaceebi ar mizidavs,tumca tu kitxva damebada ra unda mipasuxot 15 wlis xar da 2 welshi gagcem gpasuxs tqo?eg igivea 8wlis bavshs rom utxra kompiutertan ver dajdebi patara xar da 4 welshi an 3 welshi dajdebio!daainteresa da pasuxi gaeci,tu pasuxis gacema ar gindoda ragac aketebdi kitxva pasuxs!

   Like

   პასუხი

 98. bela
  აპრილი 28, 2013 @ 18:12:13

  :D aseve ”dido” biwooooooo : )))

  Like

  პასუხი

 99. bela
  აპრილი 28, 2013 @ 12:41:24

  Magic diares da shen manteresebs gogo xar tu bichi da ramdensi xar kidev dzaan mainteresebs tumca shedzleba ver mitxra 15 wlsi var da exaa Mainc xo ici sheni muqraa sicicladac ar myoflnins damijere amqveynad arc ar unda gaaaketo me mainc ver gadmomwydebi

  Like

  პასუხი

 100. bela
  აპრილი 28, 2013 @ 12:26:01

  AZAZEL AMDLOB MEC ESE VTVLI UKVE 15 WLSIVAR DA DROA VIMOQMEDOS ERIOZULAD ADAMIANEBI UKVDAVEBI AR VART SAMWUXARO D DA CHVENI MO9KLE SICOCOXLE RAC SHEIDZLLEBA MAQSIMALURAD UNDA GAMOVIYENOD ME UKVE VTQLI RO UKVE UNDA MQNONDES MAGIIIS ROMELIME MIMARTULEBSI SERIOZULI SHESWAVLA DAWYEBULI ME DAVIABDE 1998 WLSI 15 MARTS SADGAC 20:30 WUTZE TU EMTYVI AMDLOBELI DAGRCHEBI

  Like

  პასუხი

  • Azazel
   აპრილი 28, 2013 @ 14:21:50

   nebismieri saxis magia ! flobt karg intuicias shesadzloa gagachndes mediumuri unarebi. ufr o meti potenciali gaqvt momavlis winaswarmetyvelebis tvalsazrisit, marchielobashi.did problemas warmoadgens iluziebis ayola. es chemni mwiri codnit, magram mtavaria shen ra ginda da sait waxval moindome da yvelaferi gamogiva :* iluziebs ar ayve … aqve maqvs kitxva energo vampiri xom ar xar shemtxvevit?

   Like

   პასუხი

   • bela
    აპრილი 28, 2013 @ 14:43:38

    simart;e gitxra ki mgoni anu me ar mjera da ase vambob ra sisuleleatqo tumca meubnebian axloblebi rom chemtan urtiertoba enegias aclis da glis ravi aba ..sheidzleba viyo kidec energiuli vampiri tan tvisebebic maqvs maaglitad shurismadziebeli var da ase shemdeg.energo vampiroba sheni azrit cudia????

    Like

   • Azazel
    აპრილი 28, 2013 @ 15:37:41

    ki energo vampiri xar pitagoras matricashic rom chavwere sheni dabadebis tarigi eg michvena :) cudi ? vin rogor uyurebs imazea damokidebuli da sulac ar vtvli rom cudia ….

    Like

 101. bela
  აპრილი 28, 2013 @ 12:21:11

  galado she sacodao momimine bebiashens daaxvevine da me shemeshvi gaike shen ar shegekitxe wigni gadavshalo tu araa da saertod cal fexze mkidixar rogorc ginda ise mommarte sheniebsi azri ise vikideb tavi vesholma mgonia suli rom damanaxo erti saaati guli shemiwuxdebaa///:D vaime shen genacvale 14 wlsi viyavi ro gamovidzaxe da mteli game ”vekontaktebodi”dafis sashualbit …..???magic diary diaxac getyvi me epiradad momavali miwinaswarmtyvelebia sarkit da yoveltvis mixdeba aseve ganaketebi maq da seve spiritizmshic maqvs gaocdileba ertxel gamovidzaxe suli egredwodebuli asoebiani dafit da da ar vici sheidzleba bare orma idiotm es arc daijeros magram gamomidzaiada ukanaca damibrunebia da kdiev vapireb magiiis ufro grmad flobas …maglitad dges dgeobit dakavebuli tu gagaigia solomonis lemegetoni iT ..da ramdenime weliwadshi seriozuald vapireb romelime demonis gamodzaxebas tu ufro kongretuld gainterbs asmodeis is gansakudrebulad momwons ..astralitac var gatacebuli gushin meored vcade ver vityvi rom mtlad araferi gamomdis tumca imedia sxva cdebi uketesi iqneba….telekinesac vswavlid ukve 2 tvea da principshia straltan shedarebit ukve uket gamomdis da zog zogierts gladdooos vgulisxmob tu gonia chemze didi 18-19 wlis aylayudaa chem gamocdilebastan shdarebit tviton itaamshos ezoshi ….MAGIC DIARES tu romelime rituali romelic me chavatar kide ufro grmad gainterresebs kkide getyvi problema ara maqvs

  Like

  პასუხი

 102. ale
  აპრილი 28, 2013 @ 08:57:25

  zaan tetri var kanze da isei rame maswavlet rom gavirujo

  Like

  პასუხი

 103. Azazel
  აპრილი 28, 2013 @ 00:26:25

  moica shen ar gekitxebi me ! arvici me dzmao shen rogor uyureb 15 wlis gogos dashinebas me am momentshi Magic diaries davusvi kitxva shen ra shuashi xar ?!

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 28, 2013 @ 01:04:16

   უკაცრავად……? მე არ ვიმუქრები არავისთან,გავაფრთხილე,რომ მაგ სიტყვებით არ მომმართოს იმიტომ,რომ ჩემდა უნებურად იმ ადამიანებს,რომლებიც ეგეთ სიტყვებს ჩემს მიმართ გამოიყენებდნენ უბრალოდ არ წაუვიდათ კარგად საქმე! – ეს ხდება ჩემდა უნებურად,ერთგვარი “თავდაცვითი მექანიზმის” გამო!:)

   Like

   პასუხი

   • Azazel
    აპრილი 28, 2013 @ 01:15:00

    aseti axsna uketesia. tavis droze rasac sachiroa gaigebs tvitonac ….

    Like

   • bela
    აპრილი 28, 2013 @ 12:31:24

    magic diary ar inerviulo shni dacviti emqanishmi verafers damaklebs sarkeeebiti tadacva maqvs iqet mifrtxidi ogond amas seriozulad geubnebi ieti rameeebis agketeba shemidzlia nu ar gavazviadeb da gamogitydebi zdaan dzlieri iqneba da ojaxianad amogwyvitavs etqi mogatyueb tumca cud zegavlenas rom moaxdens shenc cxovrebaze maagshi darwmunebuli iyavi………….tumca rac ar unda michirdeas cuds arcert adamians ar gavuketeb mitumetes shen chemtvis araferi dagishavebia da me shen ubralod gitxari ver xar metqi da ukve ambobo dacviti meqanimit dagazianebo??ahahaa da kidev me medzaxi gauwonsworebel bavshvs??shen tviton yofilxar gauwwonasworebeli adaiani me kdie sityvebis gao aravis gmovekidebi shengan gansxvavebit chkua maqvs

    Like

   • ჯ.დ
    აპრილი 21, 2014 @ 15:26:46

    Magic Diaries tqveen axsenet tavdacviss meqanizmi…. razea aqq saubari?

    Like

 104. Azazel
  აპრილი 27, 2013 @ 23:50:26

  gamosavals muqarashi poulob 15 wlis gogostan ??

  Like

  პასუხი

 105. bela
  აპრილი 27, 2013 @ 18:53:42

  Kargiii me daviade 1996 wlsi 15 marts ra magairia 17 wlsi var exa metyvi ra mimartuleb hemi??kide kai 15 wlsi asakshi rom ar mitxari tore dedamiwa s davangreeevdii….gamagebine ra shuashia asaki mere ra rom 15 wlsi var patara glapi kiara var………… d aver vxvdebi raa ri amashi aseti utqmeli ubralod mimartulebas gekitxebii,, raime shelocvas da shavi magiiiis ritualis chatarebas ar vapireb ubralod momavlistvis minda vicodde esaa da es ubraldod teoriulad sxva mxriv arafris gakteeb ar vapirev sulelei ar var amito gtxcooov ubralod mitxrai maintersesb icde tu ar metyvi am sisulelis gamo seriozulad guls damwyvet…….. dzaaan cud saqciels chaideeen……………imedi maq rom swor gadawyvetilebs miigeeb da metyvii : )))))0

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 27, 2013 @ 20:01:17

   “dzaaan cud saqciels chaideeen……………imedi maq rom swor gadawyvetilebs miigeeb da metyvii :” – თქვენ მე ნუ მასწავლით,რა არის ცუდი და რა რის კარგი და მითუმეტეს,რა არის სწორი და რა არასწორი! თქვენ უბრძანეთ თქვენს თავს და სხვას მიაყენეთ შეურაცხყოფა – იგივე განმეორდება და გავაკეთებ იმას,რაც არასდროს არ გამიეკეთებია და არც ვინანებ ამაზე!!!!!!!!
   “dakavebuli da sakmaod bevric vici da araerti jadoc gamiketebia ” – რა იცით მაინტერესებს ერთი და რა ჯადო გაგიკეთებიათ და ის ჯადოც დამიდეთ თუ შეიძლება,ძალიან მაინტერსებს თქვენი გამოცდილება ამასთან დაკავშირებით,თუ არ შეწუხდებით,რა თქმა უნდა….

   Like

   პასუხი

  • Azazel
   აპრილი 27, 2013 @ 22:34:14

   bela sulac ar vtvli rom rame adrea :) shen ufro meti agmoachine da ufro gaafartove xedva moxaruli viknebodi dagxmarebodi momwere sheni dabadebis zusti dro, saati da chemi patara astrologiuri codnit imedia shevdzleb shens daxmarebas , aseve roca movicli tarosac “shevawuxeb”. shen dasaxul gzas miyevi :*

   Magic Diaries tu igebt rogorc bavshvs uketesi ikneboda tu ar daemuqrebodi is mxolod 15 wlis gogoa …..

   Like

   პასუხი

   • Magic Diaries
    აპრილი 27, 2013 @ 23:21:41

    “mxolod 15 wlis gogoa …..”,რომელიც უნდა დაფიქრდეს რას წერს და ვის და როგორი ფორმით!!!!!!!!!! და 15 წლის რომ არის,ეგ გამართლება არ არის! თვითონაც ამას ამბობს: “meee?15 wlsi var veraaaa eg ra patara ”

    გამოხატვის ფორმები:
    “veraaaa eg”
    “magic diary nu bodialob ragacas ”

    და ვინც ამას ამბობს ჩემი მიმართულებით,კარგად არ მთავრდება საქმე! ეს უნდა გაითვალისწინო ადამიანმა,glad001 მართალია,მოუთმენელ,უზნეო და ა.შ. ადამიანს რაზე უნდა ელაპარაკო საერთოდ?!

    Like

   • glad001
    აპრილი 27, 2013 @ 23:56:27

    15 wlisaa ra magiaze laparakobs kai ra an ra jadoze tu dzma xar ra.. elementalurad suli ro daanaxo 1 saati mogiwevs misi mosuliereba sxva rameze xo laparakic ar aris , chamouyalibebeli uzrdeli gogoa ase rom rasac imsaxurebda is davwere mec da Magic Diaries _ mac ))) xo kide zrdasruli adamiani amden tlikinsa da tavis qebas ar daiwyebda, ese vaketeb ise vaketeb JADOQARI VARO RA KAROCHE :D :D :D.. imedia mimixvdi rasac vambob da meti am temaze ar momiwevs dawera ramis ))))

    Like

   • glad001
    აპრილი 28, 2013 @ 00:02:13

    shen tvli ro amistvis adre araa.. xoda shen tviton rame gagegeba am sferoshiiii?

    Like

   • Azazel
    აპრილი 28, 2013 @ 00:16:28

    shen ra ici ? da saertod sheni codnit xom ar ggonia vinmeze magla dgaxar. xo su larafers ar nishnavs rom 15 wlisaa, roca survili eqneba mashin dainteresdeba magiit. ager 17 wlis gavxdi magram magari maxatia magiis sheswavlis droa tu ara da 15 wlisac magari mexateboda.axla jadoqaria tu vampiria amas me ar vuyureb ar vicnob da ver vityvi ra sheudzlia da ra ara. adamians ainteresebda da dasva kitxva . ra mnishvneloba aq ramdeni gamegeba am sferoshi ! saqme martivadaa an daexmare anarada gadeqi gverdze darigebebi ar chirdeba mgoni am adamians ra kitxva dasvas da ra ara.da ra mnishvneloba aq saidanme unda daiwyos ariqa 16 wlis gavxdi axla sheidzleba chemi magiit dainterebsa turogor xdeba. amwams am adamianistvi aramgonia sheni agqma iyos mnishvnelovani da ra kitxvasac unda imas dasvams da an daexmareba magic dairies da gascems passuxs da an ara da sxvisi sakme namdvilad araa. me survili maqvs davexmaro da shen ra codna gaq am sferoshi? wesit astrologias tu davujerebt shav magiashi susti unda iyoo. aramgonia shenc gjerodes amis imitom rom adaministvi sheudzlebeli araferia mtavaria amis survili qondes da cotati mainc acnobierebdes, tuver cdi verasodes ver gaigeb

    Like

   • glad001
    აპრილი 28, 2013 @ 00:31:42

    me kitxa dagisvi , shen rame gagegeba am sfefroshi? imitom dagisvi es kitxva ro belas eubnebi –> bela sulac ar vtvli rom rame adrea :) amis tqma mxolod imas sheudzlia vinc erkveva magiashi anu vinc isis ramdeni shroma energia da motmineba schirdeba mas.. magis tqma ar sheudzlia chveulebrivs anu vinc ar icis ra ari MAGIA imitom rom man ar icir ra da rogor xdeba karoche ra .. kitxa rato dagisvi gasagebad avxseni … ase rom mainc ar gagicia pasuxi, ra shegidzlia mitxari tu saidumlo ar ari ratqmaunda da ar shewuxdebit… xolo rac sheexeba belas me magaze arafers agar davwer ukve sakmarisi davwere tu ra rogor d aranairadaa. amitom morcha magaze kamati.. shen pasuxs velodebi Azazel ))))

    Like

   • Azazel
    აპრილი 28, 2013 @ 00:40:46

    ra gamocdileba chirdeba imas rom adamianma unda aketos is rac unda, roca unda da sadac unda. adamianis nebis winashe asaki araferia da amas didi magiuri praqtikbi ar \chirdeba , tavisit gaaketebs da tavisive dashvebul shecdomebzee iswavlis ramdenad mtkivneulic ar umda iyos. praqtikulad bevri araferi ar gamiketebia magiashi. am etapze informacias vecnobi. mec dagisvi igive kitxva shen ra gmocdil;eba gaq?

    Like

   • glad001
    აპრილი 28, 2013 @ 01:03:26

    me, arc magi var arc jadoqari, maq dzala bevrnairi romlebsac ar davasaxeleb, zogi bavshobidan moyolebuli zogsac exla davefule da zogc ki exla veuflebi, aqedan gamomdinare, vici ra rogor ari , anu shemidzlia davarigo am sferoshi yovlad gaunatlebeli adamiani da mivce rcheva)) magalitad rogoricaa bela tu vigaca.. vici ramdeni energia chirdeba ama tu im dzalis damorcheilebas sheswavlas da gamoyenebas ase ro jigarson, kidev vityvi rom 15 wlis bavshvi jer araa magistvis mzad anu magiistvis mis shesacnobad, aha miushvi magram ra? veerc verafers gaigebs radgan araferi araaq nanaxi, mgoni jer isev “BABAIAGEBIS “jera aba hkitxe … da romc gaigos sheicnos daeufloc mas shemdgomshi cudad gamoiyenebs shegnebulad an gautvitcnobiereblad, ase rom araaa rekomendirebuli isev vityvi rom 15 wlis bavshvi aq daexetebodiesss da ritualebs itxovdes… magram ra 13 wlidan vaketeb ritualebso tu ragaca :D :D: D: 13 wlis :D:D : kai ra… ukve davigale magaze saubarit, aba he jigar warmatebebi )))

    Like

   • Azazel
    აპრილი 28, 2013 @ 01:12:24

    cudad ver vxvdebi ras edzaxi cudads, modi jigaro yvelam chven sakmes mivxedot da xutianze iqneba yvelaferi. sakme ufro martivadaa adamianma itxova daxmareba an daexmare an ara vso ra sachiroa mikib mokibva.rac uxaria is aketos da tviton agmoachens kvelafers da ar chirdeba amas bevri rcheva darigeba aravisgan, rac sheexeba magias savaraudod shegidzlia bevri aswavlo. me arc shen ar gicnob da ar minaxavs ra shegidzlia da ra ara ….shenc warmatebebi

    Like

   • bela
    აპრილი 28, 2013 @ 12:25:38

    AZAZEL AMDLOB MEC ESE VTVLI UKVE 15 WLSIVAR DA DROA VIMOQMEDOS ERIOZULAD ADAMIANEBI UKVDAVEBI AR VART SAMWUXARO D DA CHVENI MO9KLE SICOCOXLE RAC SHEIDZLLEBA MAQSIMALURAD UNDA GAMOVIYENOD ME UKVE VTQLI RO UKVE UNDA MQNONDES MAGIIIS ROMELIME MIMARTULEBSI SERIOZULI SHESWAVLA DAWYEBULI ME DAVIABDE 1998 WLSI 15 MARTS SADGAC 20:30 WUTZE TU EMTYVI AMDLOBELI DAGRCHEBI

    Like

 106. bela
  აპრილი 27, 2013 @ 16:28:16

  MAGIC DIARES please gameci apsuxi yvelas gaeci che garda gladoo tu vigaca xar shen mokete da shen tavs mixede

  Like

  პასუხი

 107. bela
  აპრილი 27, 2013 @ 16:23:10

  meee?15 wlsi var veraaaa eg ra patara vafshe prsta mitxras ra da roca gavizrdebi kide raxan ese unda mashin sheviswavli exa ki ar vecemi ginda tu ara da me 13 wlidan var magiiit dakavebuli da sakmaod bevric vici da araerti jadoc gamiketebia aso rom magic diary nu bodialob ragacas da mitxaari

  Like

  პასუხი

 108. bela
  აპრილი 27, 2013 @ 11:24:40

  gameci ra pasuxi pirveli me gkitx eromeli mimartuleba iyo chemi da mere sxvebma da chem garda yvleas upasuxe

  Like

  პასუხი

 109. bela
  აპრილი 27, 2013 @ 10:11:51

  კარგი მე დავიბადე 1998 წლის 15 მარტს და გამეცი პასუხი რომელი მიმართულებაა ჩემი წინასწარ მადლობა ველოდები შენ პასუხს

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 27, 2013 @ 12:31:42

   2 წლის შემდეგ დამისვით იგივე კითხვა და გიპასუხებთ:)

   Like

   პასუხი

   • bela
    აპრილი 27, 2013 @ 18:53:13

    Kargiii me daviade 1996 wlsi 15 marts ra magairia 17 wlsi var exa metyvi ra mimartuleb hemi??kide kai 15 wlsi asakshi rom ar mitxari tore dedamiwa s davangreeevdii….gamagebine ra shuashia asaki mere ra rom 15 wlsi var patara glapi kiara var………… d aver vxvdebi raa ri amashi aseti utqmeli ubralod mimartulebas gekitxebii,, raime shelocvas da shavi magiiiis ritualis chatarebas ar vapireb ubralod momavlistvis minda vicodde esaa da es ubraldod teoriulad sxva mxriv arafris gakteeb ar vapirev sulelei ar var amito gtxcooov ubralod mitxrai maintersesb icde tu ar metyvi am sisulelis gamo seriozulad guls damwyvet…….. dzaaan cud saqciels chaideeen……………imedi maq rom swor gadawyvetilebs miigeeb da metyvii : )))))0

    Like

 110. Magic Diaries
  აპრილი 26, 2013 @ 22:01:39

  ყურადღება!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  უკვე ბევრჯერ ვთქვი რამოდენიმე ადამიანთან,რომ ამა თუ იმ შელოცვას/რიტუალს არ ვაზიარებ და ა.შ. – მაშასე,გეძლევათ შანსი,რომ გახდეთ ჩემთან VIP მომხმარებლები,თვეში სულ რაღაც 60 ლარად! მოგაწვდით ექსკლუზიურ,ეფექტურ/უძლიერეს მეთოდებს იმ თემაზე,რაც თქვენ გაინტერესებთ და იმაზე,რაც წარმოუდგენლად მიგაჩნიათ,მაგ: “ადამიანებისთვის შეუმჩნეველი რომ გახდეთ”,”სწრაფი სიტყვები ფულის საშოვნად”,”ადამიანის აზრების კითხვა”,”ტელეკინეზი/ზე-ბუნებრივი ძალების განვითარება”,”უძლიერესი რიტუალები ადამიანის გამოძახებაზე”,”შელოცვა ნებისმიერი დაავადების განსაკურნად”,”იღბლის უძლიერესი ფორმულები და თილისმები”,”სხვისი დამორჩილებები”,”გაახალგაზრდავება!!!!!!!” და ა.შ.
  მსურველები გამომეხმაურეთ ამ გვერდზე https://www.facebook.com/magiisMaswavlebeli
  თუმცა,ეს იმას არ ნიშნავს,რომ მე ვწვეტ “კითხვა-პასუხში” მონაწილეობას!:))

  Like

  პასუხი

  • isabelle
   აპრილი 26, 2013 @ 23:53:35

   au rakargia davfikrdebi namdvilad. axla dazustebit ver vitkvi makvs tu ara dro rom rame sheviswavlo magram dros tu gamovnaxav uars ar vitkvi 60 lari dzviri namdvilad araa egeti ramistvis. ise simartle ro gitxra shen adgilze eget ragatseebs ar vaswavlidi aravis aranair fasad. martla dzalian mikvirs xalxs rom stavazob amis swavlas dzaanbevri vitsi roo kvelaferi itsian maraa sitkvas ver daatsdenineb :D mets egre vizavdi ise magati sular mikvirs :D

   Like

   პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 27, 2013 @ 01:46:08

   კიდევ ყურადღება!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ვცდილობ,მოგაწოდოთ ის,რაც თქვენ გამოგადგებათ ცხოვრებაში და ყოველდღიურ საქმეში.
   მოკლედ,გთავაზობთ ელ.წიგნს,რომელიც არის ჩემს მიერ შედგენილი და მასში შედის შემდეგი რამ:
   1)უძლიერესი თილისმა იღბალზე და წარმატებაზე.
   2)სწრაფი სიტყვა ფულის მოსაზიდად
   3) უძლიერესი შელოცვა,სანამ რაიმეს გადავწყვეტთ – (ჩვენი გადაწყვეტილების დამცველი შელოცვა!!)
   4)ექსკლუზიური რეცეპტი წიტებისგან,სტირიებისგან და ნებისმიერი დაავადებისგან,რაც კანს უკავშირდება
   5)ლოცვა,რომელიც ნებისმიერ ტკივილს წუთებში აქრობს!
   6)თილისმა,რომელიც ნებისმიერ საქმეში წარმატებულს გაგხდით.
   7)ძლიერი გამოძახება ადამიანის!!!
   8)გადამრჩენელი შელოცვა!
   9)საფრთხის თავიდან ასაცილებელი და ბოროტი სულების განსადევნი შელოცვა
   10)სპეციალური მასკა პრობლემური კანისთვის
   12)სილამაზის მასკა,რომელიც ძალიან სწრაფად მოქმედებს
   13)ანგელოზებთან დასაკავშირებელი შელოცვა
   14)შელოცვა,რომ ყველამ მოგისმინოთ და თქვენი სიტყვა ყველაზე მაღლა იდგეს!
   15)და ბოლოს,”აკაფისტი”,რომლებსაც მოციქულები ზე-ბუნებრივი ძალების განსავითარებლად იყენებდნენ (ტელეკინეზი და ა.შ.) – შელოცვა!!!!!!!!!!

   წიგნი ღირს 50 ლარი! ეს არის ყველაზე მინიმალური თანხა,რაც კი შეიძლება რომ იყოს! ყველა მეთოდი,რაც წიგნში არის – არის ექსკლუზივი!!!!! მას თქვენ სხვაგან ვერ ნახავთ!!!!!!!!!

   * მსურველებმა მომწერეთ ამ გვერდზე: https://www.facebook.com/magiisMaswavlebeli
   * ელ.წიგნის ყიდვის შემდეგ,მასში არსებული მეთოდების გავრცელების შემთხვევაში/ან სხვისთვის მიცემის შემთხვევაში:
   1)მეთოდი დაკარგავს ეფექტურობას და იმ ძალას,რაც მას მინიჭებული აქვს
   2)ამოქმედდება სპეციალური ჯადო,რომელიც 3 უძლიერესმა მაგმა,მათ შორის მეც,შევიმუშავეთ,ეს არის: “ასიდას გვირგვინის” (ცნობილი ასევე,როგორც “ასიდას მუხტი”) უძლიერესი ჯადო,რომელიც ჯანმრთელობას ურტყამს,შთამომავლობას და ადამიანი დაღუპვამდე მიჰყვას.

   Like

   პასუხი

   • isabelle
    აპრილი 27, 2013 @ 02:02:43

    da 3-ma adamianma ertad ro sheidzinos wigni da aravis gauziaron marto tviton kondet mag shemtxvevashits amokmeddeba eg jado?

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 27, 2013 @ 12:30:54

    მაგ შემთხვევაში არა,თქვენგან თუ ვინმე მე-4 გაიგებს,მაგ შემთხვევაში ამოქმედდება!

    Like

   • isabelle
    აპრილი 27, 2013 @ 14:26:59

    kargit da movelaparakebi chems dakalebs mashin da gadavwkvett. pasuxs shegatkobinebt. magram vinme realuri mkidveli tu gamouchndeba wigns mokle droshi mikidet chven nu dagvelodebit radgan pasuxi ar vitsi jer zusti :*

    Like

   • Azazel
    აპრილი 27, 2013 @ 15:17:24

    eleqtronuli wigna da ra jodaoa shemushavebuli ?

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 27, 2013 @ 16:20:03

    isabelle,უკვე 3 -მა ადამიანმა შეუკვეთა და ხვალ მიიღებს შეკვეთას. რეალურ მყიდველს რას გულისხმობთ? მე ერთადერთს არ ვყიდი ვერსიას ამ ელ.წიგნის!
    Azazel – ნებისმიერი მეთოდის გადახედვის შემთხვევაში უკვე “მიზანში ხართ”! რა აზრი აქვს ელ.წიგნი იქნება თუ ჩვეულებრივი წიგნი?!

    Like

   • isabelle
    აპრილი 27, 2013 @ 20:47:59

    aa me megona tkveni shedgenili wigni iko da erti iko darchenili mxolod…erti kitxva makvs Magic Diaries, iseti wigns xom ver shemogvatazebt axla an momavalshi sadats bevri sasikvarulo shelotsva weria (samudamo sasikvarulo shelotsvebits) da aseve gasalamazebeli ) sasikvarulo magia ufro gvainteresebs me da chems megobrebs simartle rom vtkva da eget wigns tu shemomtavazebt didi siamovnebit shevidzen.
    ise ra mainteresebs, vtkvat es wigni vigatsam mompara ise ro me ar vitsi da waikitxa isev me davisjebi? tu vints mompara? tu artserti?

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 27, 2013 @ 21:12:12

    isabelle,წიგნი არის ჩემი შედგენილი და შემიძლია ბევრ ადამიანს მივყიდო,ანუ მხოლდო ერთ ადამიანს არა —> სპეციალურად თქვენთვის შემიძლია შეგიდგინოთ იმ თემებზე ელ.წიგნი,რა თემებიც გინდათ,იგივე ფასად!!!!
    რაც შეეხება თქვენს კითხვას,ვინც მოგპარათ დაისჯება ის,ვინც მოგპარათ!

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 27, 2013 @ 21:14:45

    isabelle,მომწერეთ ის თემები,რაზეც გსურთ რომ შეგიდგინოთ ელ.წიგნი – დღეს თუ გამომიგზავნით სიას,ხვალისთვის უკვე მზად მექნება!
    მაილზე გამომიგზავნეთ: m1magicdiaries@gmail.com

    Like

   • isabelle
    აპრილი 28, 2013 @ 00:48:03

    Magic Diaries, chven sami dakali vart visats es wigni gvinda. ert-erti axla germaniashia magram samive dakals adre gvak fuli shegrovebuli romelits chveni saerto fulia da magiuri inventari an rame tu dagvchirdeba imiti vkidulobt koveltvis. axla ra mainteresebs, mokled marto 2 dakali ro viknebit ak wignis kidvis protsesshi da mesame ro mere chamova da am wignshi shelotsvebs waikitxavs jado xoar amokmeddeba? anu xoar chaitvleba rom chven orma gavamxilet es saidumlo? amas imitom gekitxebit rom tu sariskoa ar gvigirs kidva. sinamdvileshi ki fuli samivesia im gogomats itsis, germaniashi romelitsaa, rom vkidulobt da tanaxmaa da ertad miviget gadawkvetileba samivem. rame problema ikneba maints?

    Like

   • Azazel
    აპრილი 28, 2013 @ 01:06:14

    kimagram Magic diaries iqneb ufo zustad amixsna ra axdens eleqtronuli wignis shemtxvevashi zegavlenas ? an efeqturobas rogor dakargavs ? erti adamianistvis dakargavs da danarchenistvis ara? principi uket amixsenit

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 28, 2013 @ 01:15:48

    აქ ელ.წიგნი მთავარი არაა,ჩვენ იმ მეთოდებზე,რომლებსაც ელ.წიგნში ვდებთ ვუკეთებთ ამ ჯადოს – ადამიანი,რომელიც უბრალოდ თვალსაც თუ მოკრავს,უკვე გაებმება ხაფანგში. – ეს ჯადო არის აღმოსავლური,”ასიდას გვირგვინით” ადამიანები კვდებოდნენ ძვ.წ. -ით,უბრალოდ წერილის გახნის დროსაც კი! – ეს არის უძლიერესი ჯადო,რომელსაც მაგები იყენებენ (დღევანდელ ცხოვრებაში) ძირითადად მეთოდების გამოცემის დროს!

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 28, 2013 @ 01:19:13

    და ეფექტურობის დაკარგვას რაც შეეხება,ეგ უკვე არის “ტანტრა-შინ”-ის ჯადო,რომელიც წამებში უკარგავს ფუნქციას მეთოდს,ადრე ამ მეთოდით წერილებზე მელანსაც კი წამებში აშორებდნენ,ეს ახლაც შესაძლებელია,თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში,მეთოდების ეფექტურობის დაკარგვაზე ვიყენებთ – ეს ჯადო უკარგავს უფროსწორად,ეფექტურობას ადამიანს რომ ეს ჩაატაროს,თორე მეთოდი იქნება მუშა – სხვა ადამიანი კი,”ისიდას გვირგვინის” გამო უბრალოდ ვერ გამოიყენებს – ანუ,გამოსავალს არ ვტოვებთ!!!!!!!!! (ეს ჯადოც აღმოსავლურია!)

    Like

   • Azazel
    აპრილი 28, 2013 @ 01:22:19

    da am wyevlisgan tu gantavisuflda yvelaferi chveulebrivad iqneba xo?

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 28, 2013 @ 12:56:56

    საქმე იმაში არის,რომ ეს ორი ჯადო გადაჯვარედინებულია და მისი ახსნა არც ისე ადვილია!

    Like

 111. levko
  აპრილი 26, 2013 @ 16:22:55

  magics diars mitxari iseti ra magalitad rom gonebit amovichno chemi megobris chapiqrebuli magalitad cifri caifiqra da me gonebit ro gamovichno da tu amas fuli chirdeba momceret rame ra tanxac unda da tu meqneba gadavixdi

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 26, 2013 @ 17:09:33

   Emoney-ს ამ ანგარიშზე:360315378 ———–> რამდენიც გიღირთ,იმდენი ჩარიცხეთ,შემდეგ აქ დამიწერეთ ემაილი და მოგწერთ მეთოდს.

   Like

   პასუხი

 112. inga
  აპრილი 26, 2013 @ 16:01:36

  profesiul winsvlashi ro damexmaros iseti shelocva an raimes ver maswavlit?

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 26, 2013 @ 17:05:36

   დაიწყეთ ხუთშაბათს და გააგრძელეთ 21 დღის განმავლობაში ამ “მანტრას” კითხვა,დღეში ამბობთ 108-ჯერ გადაბმულად და პროფესიოულ საქმიანობაში მკვეთრად ამაღლდებით:

   ” ОМ ХРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ШРИМ ЛАКШМИ МАМ ГРАХЕ ПУРАЙЕ ПУРАЙЕ УЧИТА ДУРАЙЕ ДУРАЙЕ СВАХА ”
   (მანტრა მისამშაბათებულად არ უნდა წაიკითხოთ,ის უნდა წაიმღეროთ,აი,ამის მაგალითზე მიხვდებით:

   Like

   პასუხი

 113. Nika
  აპრილი 26, 2013 @ 15:07:43

  Ar damcinot raa…kargi presi minda davikeno da magistvis aris rame shelocva?ar damcinotoot:dd

  Like

  პასუხი

 114. busuna
  აპრილი 26, 2013 @ 04:46:35

  Magic Diaries,თქვენთან პირადული კითხვა მაქვს,როგორ შეიძლება დაგიკავშირდეთ?

  Like

  პასუხი

 115. busuna
  აპრილი 25, 2013 @ 18:45:04

  ხომ ვერ მეტყვით სარკის გატეხვა რას ნიშნავს?წუხელ გვიან ღამით თავისით ჩამოვარდა და გატყდა:((

  Like

  პასუხი

 116. mea
  აპრილი 25, 2013 @ 17:57:46

  Magic Diaries chem ert deidas vutxari am saitis shesaxeb da daainteresa dzalian..chemi meore dedaa rasac kvia da txovnit mogmartat..saxli akvs asashenebeli da investori unda rom vinmem daapinansos an aushenos araqvs sashualeba garibia..ikneb rame shansi ikos rom vinmem aushenos an sxva fartshi gaucvalos is teritoria ramit daexmarebit??

  Like

  პასუხი

  • mea
   აპრილი 25, 2013 @ 17:58:25

   mas ubralod meili araqvs rom ak mogwerot tviton..
   da misi saxelit gwert.

   Like

   პასუხი

   • Magic Diaries
    აპრილი 25, 2013 @ 19:14:27

    ისეთი,რომ ინვესტორი მისი ინტერესით მოვიდეს,ასეთი არ არის… რაც მე ვნახე წიგნში,არის რიტუალები იმაზე,რომ – აი,ინვესტორი რომ მოვიდეს,დაითანხმოთ და მასთან შეხვედრა წარმატებით შესრულდეს,ასევე რიტუალები არის სახლის გაყიდვაზეც და ა.შ. ჩამოყალიბდით,რომელი გსურთ – ან ფულის მოსაზიდი რიტუალი რომ გააკეთოთ,ეგეც გამოგადგებათ ალბათ,ჩამოყალიბდით და პასუხი მომწერეთ!

    Like

   • glad001
    აპრილი 25, 2013 @ 23:30:18

    aucilebeli araa daregistrirebuli meili ubralod rac ginda chawere miaq ))) anu mag –> mea@mea.ru )))

    Like

 117. bela
  აპრილი 25, 2013 @ 11:59:39

  მეჯიქ დაირი !! სენ ახსენე ტელეპორტაცია???ეს ჩემი საოცნბეო ნიჩია ესეეგი აღდგომაზე დადებ ტელეპორტაციის სავარჯიშოებს ამ საიტზე ხოო?და ერთი თხოვნა მაქ თუ რამე შელოცვა იქბა ტელეპორტაციაზე ლათინურად იცოდე არ გადმოთარგმნო თორე ძალა ეკარგება ….ეხა რაც სეეეხება ჩემ კითხვას არსებობ რაიმ ე საშუალება რომ გაიგო მაგგიიის რომელი მიმართულებსითვის ხარ დაბადდებული უფრო სწორად რომელი მიმართულებაა ჩემი მიხვდი რმელში შმიძლა გავხვდე უფო ძლიაერი არ შემიძლია რაიმე ცხირლით ტესტი ან რაიმეს საშუალბით რო გავიგო??…იმიოტო რომ მაგიის სესწავლა მინდა არადა ყველა მიმარტულება ყველა ძალა ტელეკინესც ტელეპორტაციაც ყველა ძაან მომწოსნდა რათქმაუნდა ყველას ერთად ვერ დავეუფლები ამითო მინდა რო როგორმე გავიგოო……………დზააააააან გტხოვთ წაიკითხეტ და მიპასუხეეთ

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 25, 2013 @ 14:22:28

   1) არ დავდებ,ფასიანია – თანხის გადახდის შემდეგ გამოგიგზავნით!
   2)”თხოვნა მაქ თუ რამე შელოცვა იქბა ტელეპორტაციაზე ლათინურად იცოდე არ გადმოთარგმნო თორე ძალა ეკარგება ….” – :|
   3) ტესტი და ა.შ. არა.. დამიწერეთ თქვენი დაბადების დღე/თვე/წელი და გეტყვით რა მიმართულებაა თქვენთვის…..

   Like

   პასუხი

   • glad001
    აპრილი 25, 2013 @ 16:26:33

    1994 2 ivnisi tu shegidzlia mec mitxari :* :* :*

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 25, 2013 @ 17:50:03

    glad001, შეგიძლიათ განავითაროთ და წახვიდეთ დიაგნოსტიკის მიმართულებით,მარჩიელობის,ასტროლოგიის მიმართულებებით,შეგიძლიათ მკურნალის თვისებებიც განავითაროთ.
    სხვა მხრივ (შავი მაგია,მაგია და ა.შ) გექნებათ შიში ან უბრალოდ სუსტი იქნებით ამ სფეროში.

    Like

   • glad001
    აპრილი 25, 2013 @ 19:34:10

    madlob da konkretulad ver metyvi mtvaris romel dges davibade? didi madloba winaswar :)))) :*

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 25, 2013 @ 19:49:45

    თუ გაინტერესებთ,გამოითვალეთ!

    Like

   • glad001
    აპრილი 25, 2013 @ 20:40:06

    ro ar vici rogor gamovtvalo imitom davwere tore ro vicode ki ar shegekitxebodi da kiar gtxovdi ro mitxari romel mtvaris dges var dabadebiuli tqo )) imedia ar dagezareba naxva da metyvi 1994 2 ivnisi

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 25, 2013 @ 21:17:21

    მთვარის 23-ე დღეს!

    Like

   • glad001
    აპრილი 25, 2013 @ 21:27:02

    gaixare didi madloba jigari xar :*: *:* :

    Like

   • isabelle
    აპრილი 25, 2013 @ 21:34:43

    Magic Diaries tu ar shewuxdebi mets mitxari raa magiis ra sferoshi viknebi warmatebuli 1996 wlis 15 ianvari

    Like

   • glad001
    აპრილი 25, 2013 @ 22:07:09

    jer bavshvi xar sanam gaizrdebi dagaviwydeba rasac getyvis )))) 13 wlis ro viyavi ra magia ezo da tamashi .. shen kide magiis ra sferoshi gamovdgebio :D jer gaizarde da mere dasvi eg kitxvebi )))

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 25, 2013 @ 23:55:46

    isabelle,შეგიძლიათ ნათელმხილველობა,ექსტრასენსორიკა,აგრეთვე მკურნალის განვითარება თქენში!

    პ.ს. მეტ კითხვას ამ თემაზე არ ვპასუხობ,ჰკითხეთ ასტროლოგს!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Like

   • isabelle
    აპრილი 27, 2013 @ 02:21:17

    madloba :*

    Like

   • bela
    აპრილი 27, 2013 @ 10:06:47

    კარგი მე დავიბადე 15.03.1998 და გამეცი პასუხი რომელი მიმართულებაა ჩემი წინასწარ მადლობა ველოდები შენ პასუხს

    Like

   • xuliganka`
    აგვისტო 09, 2013 @ 23:45:10

    me mitxariT ra 1998 wlis 3 aprili :X shegidziaT miTxraT ? bodishi madloba <3

    Like

 118. glad001
  აპრილი 24, 2013 @ 21:36:27

  :D :D :D :D

  Like

  პასუხი

 119. parpa
  აპრილი 24, 2013 @ 21:34:19

  anu jer survili davgegmo azrobrivad da mere wavikitxo? da ta standartebshi unda chajdes es mosurveba da ra ar sheizleba tu ras gulisxmobt cota ufro garkvevit damikonkretet
  m,aldoba winaswar

  Like

  პასუხი

 120. lazi..
  აპრილი 24, 2013 @ 19:27:22

  gamarjobat rames xom ver maswavlit isets rom chem kmars urtiertoba moundes xshirad da ratkma unda shedegianad..

  Like

  პასუხი

 121. parpa
  აპრილი 24, 2013 @ 18:57:38

  smasaxurshi rac arunda kargi rame gvaketo darame ratomxac mainc ar miofasdeba dasxvam rom ar gaaketos imas ufasdeba an romc gaaketos isic ufasdeba dame araferi ,sul dakvirvebuli var damere gulnatekni vrchebi ,raime xom ar icit rom ertguleba dasaqmis tavdadeba dasulsi chadeba nebis,mier rameshi damifasdes an iseti ixbliani viyo yvelaferi rom davikido damifasdebodes rogorc sxvebs

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 24, 2013 @ 19:32:44

   ყოველდილით,სახლიდან გასვლამდე წაიკითხეთ ეს 3-ჯერ:
   “Лягу — молюсь, встану — крещусь.
   Под землей червь, над землей зверь.
   Выше солнце и луна и я одна.
   Как я помыслю, как я подумаю,
   Так пусть Господь Бог благословляет,
   Богородица помогает.
   Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
   Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.”

   ყოველი “Аминь”-ის შემდეგ პირჯვარი გადაიწერეთ!!!

   ანუ,რასაც თქვენ მოისურვებთ,ისე იქნება ყველაფერი. – გართობისთვის და ა.შ. არ გამოიყენოთ მეთოდი.

   Like

   პასუხი

   • parpa
    აპრილი 24, 2013 @ 21:35:34

    anu jer survili davgegmo azrobrivad da mere wavikitxo? da ta standartebshi unda chajdes es mosurveba da ra ar sheizleba tu ras gulisxmobt cota ufro garkvevit damikonkretet
    m,aldoba winaswar

    Like

 122. medea
  აპრილი 24, 2013 @ 18:53:14

  mezobelimyavs dzalian cudi tvali aqvs zalian mainteresebs tu dadis sadme mkitxavebshi da rogor gavigo ?

  Like

  პასუხი

 123. isabelle
  აპრილი 24, 2013 @ 16:34:00

  Magic Diaries, maiteresebs ra moxdeba tu adamianis fotos chavmarxavt saflavshi?
  ogond tu fotoze bolomde ar chans mxolod zeda nawili…

  Like

  პასუხი

 124. mea
  აპრილი 24, 2013 @ 16:32:22

  cheemma kmarma rom waikitxos rogor movaxerxo rom waikitxos..ubralod sheidzleba cudad gaigos es kvelaferi..

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 24, 2013 @ 21:03:55

   მაშინ ეს მეთოდი გააკეთეთ,რაც ზემოთ “busuna”-ს მივწერე,აი,ეს:
   “აიღეთ ადამიანის ფოტო ორივე ხელით შეატყუპეთ ერთმანეთზე ისე,რომ შუაში მოაქციოთ ფოტო,იარეთ წრეზე – საათის ისრის მიმართულების საპირისპიროდ და თან წარმოსთქვით შემდეგი ფრაზა: (3-ჯერ!)
   “Задом наперед, все наоборот, будешь ходить, будешь думать, де-
   лать будешь все в мою пользу, все, как я скажу”
   როდესაც დაამთავრებთ,ჩამოჯექით და წარმოიდგინეთ სასურველი შედეგი.”

   თქვენი მეუღლის ყოფილ ცოლზე გააკეთეთ!!!!!! და მოგშორდებათ!!!!!!

   Like

   პასუხი

 125. mea
  აპრილი 24, 2013 @ 16:09:59

  Magic Diaries kvelaferi kargad midi didi madloba magram erti problema makvs chem kmars isev ar anebebs tavs kopili meugle shemtxvevit vnaxe mesijebi damibrundio da atasi sisuleles wers..chem meugles ar unda magram agaricis ra moigonos sul bavsjvs imizezebs xan ra xdeba xan ra rom xshirad naxos chemi kmari.sinamdvileshi tavs ar amjgavnebs vinaris…da es normaluri ara aris da ram kvirashi orjer samjer moimizezos bavsjvebi da rom mivides mastan.,e maswavlet rame.rom sheeshvas da dagvanebos tavi..bavshvs bina ukida da kvelaferi gauketa absoliturad mec gverdshi vedeki magram gonia kopil cols rom raxan aketebs chemi meugle amas mis gamo aketebs..ara igi tavis shvis uketebs..da gtxovt damexmaret ra..winaswar gmadlobt..davigale dzalian..

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 24, 2013 @ 16:27:53

   ეს მეთოდი არის იმაზე,რომ ამ თქვენი ქმრის ყოფილმა ცოლმა თქვენ დაგივიწყოთ და დაგანებოთ თქვენ თავი:

   აღებთ ფორთოჩკას ღამით და ქარი როცა იქნება,კითხულობთ 3-ჯერ:
   “Ветер-ветрович и вы семь братьев ветров
   Ищите и найдите и с памяти рабы (იმ ქალის სახელი) стерите
   Имя мое и дела мои, чтобы она меня не вспоминала,
   Совет не держала, в гости не шла, а своей тропой шла,
   Ветер-ветрович и вы семь братьев ветров,
   Помогите, подсобите. Аминь.”
   ————————————-
   თქვენმა ქმარმა ეს რომ წაიკითხოს,მისი ყოფილი მეუღლე თავს დაანებებს… :))

   Like

   პასუხი

 126. busuna
  აპრილი 24, 2013 @ 15:00:25

  ისე წავიდეს რომ მე არ დამადანაშაულოს არაფერში,ანუ თავისი მიზეზით და სურვილით. აქეთ რომ მადანაშაულებს თავს ძალიან ცუდად ვგრძნობ.:(((

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 24, 2013 @ 16:16:22

   აიღეთ ადამიანის ფოტო ორივე ხელით შეატყუპეთ ერთმანეთზე ისე,რომ შუაში მოაქციოთ ფოტო,იარეთ წრეზე – საათის ისრის მიმართულების საპირისპიროდ და თან წარმოსთქვით შემდეგი ფრაზა: (3-ჯერ!)
   “Задом наперед, все наоборот, будешь ходить, будешь думать, де-
   лать будешь все в мою пользу, все, как я скажу”
   როდესაც დაამთავრებთ,ჩამოჯექით და წარმოიდგინეთ სასურველი შედეგი.

   Like

   პასუხი

   • busuna
    აპრილი 24, 2013 @ 17:14:36

    და ეს სამუდამოა თუ გარკვეული პერიოდი?გმადლობთ

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 24, 2013 @ 21:05:00

    ეს მეთოდი არის იმაზე,რომ დაიმორჩლოთ ადამიანი. გარკვეული პერიოდი,თუმცა იმ გარკვეულ პერიოდში სხვას იპოვის,თუ არადა,თავიდან გააკეთეთ შემდეგ…

    Like

 127. busuna
  აპრილი 24, 2013 @ 14:57:35

  Magic Diaries,თქვენი დახმარება მჭირდება,ვიცი ბევრი დაიწერა ადამიანის დავიწყებაზე,მაგრამ მე ერთი პრობლემა მაქვს.პიროვნებას ვუყვარვარ თან ძალიან,საზღვარგარეთაა.მეც მიყვარს მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო არ შემიძლია მასთან ყოფნა. რომ დავვიწყებოდი ძალიან ბევჯერ ვატკინე გული სიტყვიერად მაგრამ ვერაფერს მოვახერხე. თუ არსებობს ისეთი შელოცვა რომ თავისი მიზეზით წავიდეს ჩემი ცხოვრებიდან,უმტკივნეულოდ.?გმადლობთ წინასწარ.

  Like

  პასუხი

 128. mng
  აპრილი 24, 2013 @ 00:31:15

  tu shegidzlia mitxra am shelocvashi pirvelad bijis saxeli unda vtqvat da meored gogosi xo?Вызов на свечу:
  Читать 7 вечеров подряд:
  “Черным волком, темным лесом, гнилым бревном, креста не покладя выйду я в зеленый бор. В том бору на ели сидит ворон, поклонюсь я ему и попрошу у него помощи. Ты слетал бы, ворон, в страны дальние, в края неведомые. Разыскал бы раба божьего (имя), да ко мне привел. Ветер тучи гонит, а ты, ворон, гони ко мне раба божьего (имя). Ключ. Замок. Язык. Аминь”
  Заговор читается перед пламенем красной свечи

  Like

  პასუხი

 129. levko
  აპრილი 23, 2013 @ 21:39:59

  madlobttt

  Like

  პასუხი

 130. busuna
  აპრილი 23, 2013 @ 20:08:28

  სტრიების მოსაშორებელი შელოცვა თუ არსებობს? :))

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 23, 2013 @ 21:27:20

   ჩანაწერებიდან გთავაზობთ:
   იმბირის კრემი (“ginger cream”) სხეულისთვის.

   1 ჩ.კ. იმბირის წვენი
   2 ჩ.კ. ქუნჯუთის (“sesame”) ზეთი.
   2 ჩ.კ. აბრიკოსის ზეთი
   2 ჩ.კ. “ე” ვიტამინი
   0.5 ჭიქა კაკაოს-ზეთი,ან ქოქოსის

   დამზადება:
   კაკაოს ზეთი,მასა (ან ქოქოსის) დაადნეთ,გახეხილი იმბირიდან წვენი გამოწურეთ და შეაერთეთ სხვა კომპონენტებთან და წაისევით იმ ადგილზე,სადაც სტირიებია,ყოველდღე. მასა,რაც დაგრჩებათ მაცივარში შეინახეთ.

   Like

   პასუხი

 131. levko
  აპრილი 23, 2013 @ 19:42:30

  magics diar iseti shelocva ar icit rom maglitad skolashi warmatebas mivagcio magalitad qulebi avchio ra da charmatebuli viyo

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 23, 2013 @ 20:00:12

   წაიკითხეთ,სანამ სახლიდან გახვალთ: (ყოველდღე!)
   “Прошу Господа великую помощь дать Небесную. Для человека места нет в мире без силы Господней. Чашу с водой мучительных страданий принесу к светлому лику Неба, и просить буду у трех сил Господних дать удачу мне и Свет дать на пути мои.
   Прикоснись к моей жизни, Господь, дланью своею и проведи линию Света от меня к Себе. Дай силу прожить до конца дней моих в разуме и телесном естественном состоянии, и трагедий не дай тяжких близким моим. Верою буду приближаться к Тебе для страданий облегчения, и благодарности моей к Тебе нет предела. Аминь.”

   Like

   პასუხი

 132. კუდიანი
  აპრილი 23, 2013 @ 19:18:32

  მეც მჭირდება დახმარება :)) საკუთარ დედასთან მაქვს უამრავი პრობლემა, ჩვენი ინტერესები და შეხედულებები არ ემთხვევა ერთმანეთს სწორედ ამიტომ ხშირად მოგვდის ჩხუბი, იქნებ დამეხმარო ამ ყველაფრის მოგვარებაში :))

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 23, 2013 @ 19:30:59

   აღმავალ მთვარეზე,აიღე ჭიქაში წყალი და მასზე თქვი:

   «Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
   Вода-водица, всему царица.
   Моешь ты дно, полощешь коренья,
   Смываешь с берегов трухлявые пенья.
   Есть в твоем царстве рыба-щука,
   Зубы у нее железные,
   Глаза оловянные, прикусы стеклянные.
   Та щука мох, песок,
   Траву водяную хватает,
   Железными зубами съедает.
   Так бы и с рабы Божьей (დედის სახელი)
   Всю спесь, все зло рыба-щука похватала,
   Все ее прикоры-придирки поглотала,
   С суженой-ряженой жить мне не мешал.
   Как эта рыба в воде и на суше молчит,
   Не охает, не стонет, не кричит,
   Так бы и моя мать, раба Божия (დედის სახელი),
   Молчала, на мою суженую-ряженую
   Не ворчала, не кричала.
   Дедушка Водяной, Батюшка Морской,
   Дай своей водицы рабе (დედის სახელი) напиться
   С немой щуки-рыбицы.
   Слово на дело, с воды на ветку,
   На полный месяц, на всякое время,
   На всякий час, на святу минуту.
   Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
   Ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

   წაკითხვის შემდეგ,წყალს აძლევ დედას რომ დალიოს.

   Like

   პასუხი

 133. Azazel
  აპრილი 23, 2013 @ 18:44:29

  magic diaries gtxovt gamiziaret rame astralshi gasavleli efeqturi teqnika, an mailze rom momwerot, ert adgilze vbuqsaob ukve ramdeni xania, iqneb damexmarot …..

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 23, 2013 @ 19:55:42

   ნუ,ამ ასტრალით უკვე დამღალეთ… თუ რაიმემ შეგაკავათ ასტრალში,თქვით:”ომმმმმმმმ” და ეგაა. აჰა თქვენ ასტრალი:
   მოკლედ,შედით განმარტოებით ოთახში. იატაკზე დააფინეთ ხალიჩა და გადასაფარებელიც მოამზაეთ. ხალიჩის ირგვლივ,თქვენი მარჯვენა ხელის საჩვენებელი თითით წარმოდგენით დახაზეთ თეთრი ან წითელი წრე და შემდეგ შედით ამ წრეში.
   ყურებზე ყურის ტამპონები დაიფარეთ. თვალებზე დაიფარეთ შავი ნაჭერი ან სათვალე შავი . ამის შემდეგ ამ თქვენ “წრეში” დაწექით და სრულიად დამშვიდდით.
   ღრმა ჩასუნთქვა-ამოსუნთქვა შეასრულეთ ისე,რომ ცოტათი თავბრუც დაგეხვეთ – ასე არის ტრანსის დასაწყისი.
   როცა უკვე დამშვიდებული ხართ,მოუსმინეთ ყურადღებით თქვენს ყურებში არსებულ ხმას – ხმა რომ გაიგონოთ,აუცილებელია გქონდეთ ყურის ტამპონები გაკეთებული.
   დააკვირდით ამ ხმას,მიჰყევით მას და უფრო ღრმა ტრანსში ჩავარდებით,ამის შემდეგ სხვა ხმებსაც გაიგონებთ.
   თქვენი მოვალეობა არის ამ ხმებს შორის მონახოთ ხმა,რომელიც აქვს ქარს,ნამდვილ ქარს,როცა აღმოაჩენთ და მის მოსმენას დაიწყებთ,ის გაქრება და საერთოდ,აბსოლუტური სიჩუმე ჩამოვარდება,იყავით ასე და დაძინებისაკენ წადით – აი,ეს არის უკვე გარემოება,რომელშიც შეგიძლიათ ასტრალში იმოგზაუროთ. დააკვირდით თქვენს თითებს,აამოძრავეთ ისინი თქვენს წარმოდგენაში,თქვენი თავი მოაშორეთ სხეულს და აფრენა სცადეთ… თუ დაინახეთ ცა ან ოთახი,სადაც ხართ – ესე იგი,უკვე ასტრალში ხართ. თუ პირველ ცდაზე არ მოხერხდა,მეორეზე და მესამე ცდაზე აუცილებლად გამოგივათ.
   უკან დაბრუნება რომ მოგინდებათ,თქვით: “დაბრუნდი!”.

   Like

   პასუხი

 134. levko
  აპრილი 23, 2013 @ 16:43:28

  an telefortaciashi

  Like

  პასუხი

 135. levko
  აპრილი 23, 2013 @ 16:43:05

  ramdens afasebt telekinezshi

  Like

  პასუხი

 136. levko
  აპრილი 23, 2013 @ 16:31:38

  nikas suratebshi vnaxe ra rveulshi ucheria qvebis vibracia

  Like

  პასუხი

 137. გუგაა
  აპრილი 23, 2013 @ 13:08:28

  ჭორფლების მოსაშორებელი შელოცვა არისს?

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 23, 2013 @ 18:33:25

   1 სუფრის კოვზი სმეტანა შეურიეთ 1 სუფრის კოვზ ნაღების ყველში( “ნაღების ყველი” იგივეა,რაც “творог”,”cream-cheese”) და შეურიეთ 1 ჩაის კოვზი წყალბადის პერეკისი. მასა,რომელსაც მიიღებთ წაისვით იმ ადგილზე,სადაც ჭორფლები გაქვთ,გააჩერეთ 20-25 წუთი. ამის შემდეგ მოიშორეთ თბილი წყლით -ეს გააკეთეთ რამოდენიმე დღე და შეამჩნევთ,რომ ჭორფლები გშორდებათ…

   ————————

   Like

   პასუხი

 138. nia
  აპრილი 23, 2013 @ 12:52:30

  vart 2 debi chven ukve 24 da 27 wlis gogoebi vart arc chkua gvaklia da arc silamaze magram amde xnis ganmavlobashi 1 partnoiric ki ar gamogvichnda garigebaze da egetebze laparakic ar maqvs iseti shelocva minda rom gamogvichndnen partniorebi .

  Like

  პასუხი

  • კუდიანი
   აპრილი 23, 2013 @ 18:07:51

   კარგია, რომ არც ჭკუა და არც სილამაზე გაკლიათ, მაგრამ ალბათ გამბედაობა გაკლიათ და ჩაკეტილები ხართ

   Like

   პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 23, 2013 @ 18:21:39

   იყიდეთ ახალი თმის სამაგრი,ბეჭედი,სამკაული და ა.შ. და თქვით ამ ნივთზე 7-ჯერ: (ნივთი თან ატარეთ!!!)

   “Клад, ты мой клад, любовный заклад,
   Кладу тебя не в землю-темницу,
   Заговариваю тебя на девицу.
   Именем ангела, именем архангела,
   Тяни женихов ко мне, Божьей рабе (თქვენი სახელი).
   Была бы я, как заря румяна,
   Как пьяная трава духмяна,
   Любому мужскому сердцу желанна.
   Печалились бы по мне, тосковали,
   Не видя меня, горевали:
   В миру, в пиру, на земле и воде. Везде!
   Будь я как солнце, как ясная луна,
   Как легкая теплая волна.
   Среди всех подруг-пав такая одна.
   Слова мои не забить, не зашептать,
   Словом сильным не отчитать.
   Как кланяются люди на церковь-мать,
   Так чтобы парни могли меня
   Любить и уважать,
   С улыбкой встречать,
   Глазами провожать.
   Слово мое первое,
   Дело мое крепкое.
   Что я не сказала, что я не досказала,
   Что в мыслях не домыслила,
   Все заговор мой доведет. Аминь.”

   Like

   პასუხი

 139. l.m
  აპრილი 23, 2013 @ 02:15:23

  levko mec eg unda damecera :D Magic Diaries tu ici qvebis vibracia rogor unda gamovicvio

  Like

  პასუხი

 140. levko
  აპრილი 23, 2013 @ 00:13:41

  mesamet vsvav tu shegidzliat momceret ra qvebis vibraciaaa winaswar madlobt :*

  Like

  პასუხი

 141. Magic Diaries
  აპრილი 22, 2013 @ 20:49:21

  ძვირფასო ბლოგერებო,გთავაზობთ საინტერესო რაღაცებს,რაც არ იცით და აუცილებლად უნდა იცოდეთ!!!!!!!!!

  1) სანამ თქვენი ოჯახის წევრი არ დაბრუნდა გრძელი გზიდან,არანაირ შემთხვევაში არ ასუფთავებთ და წმენდთ მის ფეხსაცმელს!!!!!!- ეს მას გზას დაუბინდავს და შინ დაბრუნების გზებს გაურთულებს!!!

  2) თუ სახლში სურათი კედლიდან ჩამოგივარდათ ეს უბედურებას მოასწავებს. თუ ეს მოხდა სასწრაფოდ თქვით ეს და დაკიდეთ იქ,სადაც იყო:
  Божия Матушка шла,
  Картину подняла,
  Меня, рабу Божию (თქვენი სახელი), от беды спасла.
  Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

  3) ის,ვინც ზამთრის ფეხსაცმელს შიშველ ფეხზე ჩაიცმევს,ის მისთვის საკმარის ფულს ვერასდროს იშოვის!!!

  4) თუ ლეკვს დაარქმევთ იგივე სახელს,რაც მფლობელს ჰქვია,ორივე მოკვდება – პატრონიც და ლეკვიც.

  5) ყურადღება მიაქციეთ იმას,რომ პატარა ბავშვა არ მისცეს ძაღლს მისი ნაჭამი საჭმელი,თუ ეს მოხდება – ბავშვი მისი მთელი ცხოვრების განმაცლობაში იქნება ყველასთვის არასასიამოვნო,არავის ეყვარება ის და პატივს მას არავინ სცემს.

  6) თქვენი ქალიშვილის ქორწილში,თუ ვინმეს თავზე შავი ნაჭერი აქვს – ეს იმის მომასწავლებელია,რომ ეს ახლად დაქორწინებული ქალიშვილი მალე ქვრივი გახდება!!

  7) სანამ ბავშვს დააწვენთ დასაძინებლად,გადაწერეთ ბალიშზე პირჯვარი და თან თქვით:
  Будь сон раба Божиего (შვილის სახელი) сладок, А не гадок. Аминь.

  8) არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ახლად დაბადებულზე სურათის გადაღება დაბადების დღეს,ანუ პირველივე დღეს და სანამ მას 7 წელი არ შეუსრულდება,მისი პორტრეტის დახატვაც არ შეიძლება!!!

  და ა.შ.!!!!!!!!!!

  Like

  პასუხი

 142. berta
  აპრილი 22, 2013 @ 18:42:33

  ushvilobis rame shelocvas ver maswavlit?

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 22, 2013 @ 20:29:11

   სტიქიების დახმარება დაორსულებაში.
   ამბობთ 4-ჯერ ჩრდილოეთით,4-ჯერ აღმოსავლეთით,4-ჯერ სამხრეთით და 4-ჯერ დასავლეთით,ანუ ოთხივე მხარეს 4-ჯერ ამას:

   “- Где ты мое дитя, мое тело ждет тебя! Где ты, мое дитя, моя душа ждет тебя! Где ты, мое дитя, мое сердце жаждет тебя! Земля, Огонь, Воздух и Вода помогите желанию моему! ”
   როდესაც ოთხივე მხარეს დაასრულებთ წაკითხვას,ჩამოჯექით,თვალები დახუჭეთ და წარმოიდგინეთ,რომ ოცნება უკვე შესრულდება,რომ ბავშვის აკვანს არწევთ და ა.შ.

   Like

   პასუხი

 143. isabelle
  აპრილი 22, 2013 @ 16:16:08

  Magic Diaries, ramdenime shelotsvashi gewerat rom tkeshi mivdivart da ik vaketebt da ra mainteresebs am shelotsvebis shesrulebis mere ukana gzaze xma ar unda gavtset aravis xo? rats tkeshi tardeba mag shelotsvebs vgulisxmob kbilebis gatetreba, simagleshi gazrda da a.sh

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 22, 2013 @ 18:01:45

   არა,ყველგან არ არის. ის,რაც კბილების გათეთრებაზე დავწერე,იქ მივაწერე,რომ ხმა არ უნდა ამოიღოთ ღამემდე,ანუ არ უნდა ამოიღოთ და სიმაღლეში გაზრდაზე არ მიმიწერია,ანუ არ აქვს მნიშვნელობა!!!!!

   Like

   პასუხი

 144. busuna
  აპრილი 22, 2013 @ 14:09:32

  თუ არსებობს გონების გასახსნელი შელოცვა?დაბინდული მაქვს ძალიან… გმადლობთ წინასწარ:*:*

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 22, 2013 @ 15:39:20

   კითხულობთ 7-ჯერ!
   “Разсеяныи ум мой собери,Господи,
   И оледеневшее сердце очисти,
   Яко Петру даяй мне покаяние,
   Яко мытарю – воздыхание
   И яко блуднице – слезы,
   Да велиим гласом зову Ти,Боже,
   Спаси мя,яко Един
   Благоутробен и Человеколюбец. Аминь.”

   Like

   პასუხი

 145. xatka
  აპრილი 22, 2013 @ 11:39:22

  დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის..
  იქნებ დამეხმაროთ
  სულ მესიზმრება ჩემი შეყვარებული ჩვენ დაგვაშორეს არადა ვიცი მასაც ვენატრები
  ერთი თვეა დაგვაშორეს ….
  შემიძლია რაიმეს გაკეთება?

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 22, 2013 @ 15:37:44

   შეყვარებულის დაბრუნებაზე უამრავი მეთოდი დევს,როგორც პირველ,ასევე მეორე ნაწილში!!!! გადახეთ!!!

   Like

   პასუხი

   • xatka
    აპრილი 22, 2013 @ 16:34:53

    გმადლობ
    უბრალოდ მაინტერესებდა რამეს თუ ცვლის ის ფაქტი რომ დაშორებას სხვები აიძულებენ?

    Like

   • xatka
    აპრილი 22, 2013 @ 16:36:22

    და როგორ მოვიშორორ ის ხალხი ვინც მემუქრება და მაშანტაჯებს?ვინც მასტან ყოფნას მიშლის?

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 22, 2013 @ 18:16:36

    აიღეთ 3 სხვადასხვა ხიდან,3 მშრალი ტოტი და სულ 9 ტოტით ჯამში,კოცონი აანთეთ – როცა აანთებთ და როცა წაეკიდება ცეცხლი ტოტებს და კვამლი წამოვა,უნდა თქვათ ხმამაღლა და ჩქარა: (ეს მეთოდი ყველა თქვენს მტერს საქმეს ისე წაუხდენს,რომ თქვენთვის ვერც მოიცლიან! მთვარეს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს,თუმცა კარგია დაღმავალ მთვარეზე გააკეთოთ!!)

    “Дым, ты мой дым, из дерева ты исходишь,

    На небеси высоко уходишь.

    Я – ниже неба, ты – выше земли,

    Каждому моему слову внемли:

    Из дерева окаянного Крест возделан,

    Самим Христом Крест на Голгофу тащен,

    Святое Тело батогами хлестано и плетями,

    Тяжесть сию не описать словесами.

    И что от тех слов не сказано,

    И что от тех дел останется,

    Все моему лютому врагу за грехи достанется.

    Сотворина моя крепкая,

    Сотворина моя быстрая,

    Не тронь моей сотворины, сила нечистая.

    И как этот кострище в серый пепел сгорит,

    Так и дел моих никто не поворотит.

    Губы, зубы, язык.

    Аминь. Аминь.

    Аминь.”

    Like

   • elenegs
    ივნ 26, 2013 @ 14:08:34

    mag ritualis dros aucilebelia bolomd daiwvas totebi?

    Like

 146. busuna
  აპრილი 22, 2013 @ 00:36:32

  იმდენი კითხვები დავსვიი :)) მადლობა მადლობა მადლობა და კიდევ მადლობა Magic Diaries-ს. :* :*

  Like

  პასუხი

 147. glad001
  აპრილი 21, 2013 @ 22:52:26

  kitxvas ukve me3jer vsvam!!!!!!!!!! pasuxs ar wert!!!!!!!! xoda kidev ertxeel davsvav da imedia pativs damdebt da metyvit , telekinezze tqvit ro ufro dzlieri savarjishoebi anu uechveli ro daeuflebi mag dzalas ufasod ar vdebooo … xoda ra dajdeba fuli tavze sayreli ar maq, magram mainc tu sheidzleba tqveni tanxa damisaxelet , imedia dzaan dzvirs ar egireba ))
  madlobt winaswar :* :* :*:*

  Like

  პასუხი

  • Magic Diaries
   აპრილი 22, 2013 @ 17:59:55

   აი,თქვენს შეტყობინებას პირველად ვხედავ! თქვენ რამდენს გადაიხდით ამ უნარისთვის,რამდენად გიღირთ?

   Like

   პასუხი

   • glad001
    აპრილი 23, 2013 @ 01:06:27

    me es unari” dzala” dzaan bevrad migirs, magram rogorc avgnishne fuli bevri ar maq da ar vici , tu shegizlia sheni tanxa shemomtavaze tu ar shewuxdebi ratqmaunda )))

    Like

   • Magic Diaries
    აპრილი 23, 2013 @ 16:28:55

    “ის” რიტუალი,რაც სპეციალურად ტელეკინეზისათვის არის,იმ რიტუალს ძალიან ძვირად ვაფასებ,იმიტომ,რომ მე თვითონ ძალიან გამიჭირდა მისი შოვნა,თუმცა მაქვს ერთი ალტერნატივა… არის შელოცვები,რომლებსაც მოციქულები გამოიყენებდნენ სხვადასხვა ზე-ბუნებრივი უნარების შესათვისებლად,მათ შორის შედის ტელეკინეზი,ტელეპორტაცია და ა.შ. – ამ შელოცვას აღდგომის შუა რიცხვებში მოგაწვდით,მანამდე არ მცალია მოსაძებნად….

    Like

   • glad001
    აპრილი 24, 2013 @ 11:27:54

    kai didi madloba )))

    Like

დატოვეთ კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

%d bloggers like this: